Programy polityki zdrowotnej

Plakat

Plakat - Plakat

Postępowanie dla rodziców

Program

Realizacja programu polityki prozdrowotnej w roku 2018

 

Raport końcowy z realizacji „Programu profilaktycznego przeciw zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015-2016 roku z terenu miasta Elbląg”