Szpitale

W Elblągu są 4 szpitale dysponujące 1347 łóżkami. Działa też 14 placówek podstawowej opieki zdrowotnej, 70 poradni specjalistycznych i hospicjum.


Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu


Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu prowadzi działalność od 1988 roku. Aktualnie posiadamy 23 oddziały, w których znajduje się ponad 600 łóżek, w tym 12 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Rocznie hospitalizujemy ponad 40 tysięcy pacjentów. Nasz obszar działania to głównie województwo warmińsko - mazurskie oraz część województwa pomorskiego. Szpital zatrudnia około 1,5 tysiąca osób, w tym ponad 300 lekarzy i ponad 600 pielęgniarek i położnych. Każdego roku wykonujemy około 14 tysięcy zabiegów operacyjnych, w tym prawie 2,5 tysiąca zabiegów onkologicznych.
Świadczymy usługi w zakresie opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej, pomocy doraźnej, ratownictwa medycznego, transportu sanitarnego a także diagnostyki i rehabilitacji. Zapewniamy skuteczne leczenie, dbamy o przyjazną atmosferę, służącą przywracaniu i zachowaniu zdrowia. Prowadzimy także działalność profilaktyczną.
Szpital posiada lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jedyne w mieście i okolicy przystosowane do lotów nocnych.

Oddziały Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2. Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
3. Oddział Chirurgii Onkologicznej
4. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
5. I Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym
6. II Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologicznym
7. Oddział Dermatologiczny
8. Oddział Dzienny Chemioterapii
9. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
10. Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej
11. Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
12. Oddział Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Chirurgii Kręgosłupa
13. Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
14. Pododdział Udarowy Oddziału Neurologicznego
15. Oddział Niemowlęcy
16. Oddział Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
17. Oddział Okulistyczny
18. Oddział Onkologiczny
19. Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
20. Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Neurologiczno-Rehabilitacyjnym
21. Oddział Reumatologiczny
22. Oddział Urologiczny
23. Szpitalny Oddział Ratunkowy

Pracownie i zakłady Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
1. Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej
2. Laboratorium Bakteriologiczne
3. Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia
4. Pracownia EKG
5. Pracownia EEG
6. Pracownia Radiologii Zabiegowej
7. Pracownia Serologii Grup Krwi i Bank Krwi
8. Pracownia Wszczepiania Rozruszników
9. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
10. Zakład Radiologii
11. Zakład Rehabilitacji
12. Dział Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji
13. Apteka szpitalna
14. Pracownia Mammografii

Poradnie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
1. Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem
2. Poradnia Chirurgii Naczyniowej
3. Poradnia Endokrynologiczna
4. Poradnia Gastroenterologiczna
5. Poradnia Konsultacyjna Laryngologiczna
6. Poradnia Konsultacyjna Okulistyczna
7. Poradnia Konsultacyjna Położniczo-Ginekologiczna
8. Poradnia Leczenia Jaskry
9. Poradnia Neurologiczna i Padaczkowa dla Dzieci
10. Poradnia Reumatologiczna
11. Poradnia Ryzyka Okołoporodowego
12. Poradnia Urologiczna z Pracownią Uroflowmetryczną


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II
ul. Żeromskiego 22 82-300 Elbląg
tel.: 55 230 41 97
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Jana Pawła II prowadzi oddziały: położniczo-ginekologiczno-noworodkowy, chirurgii ortopedyczno-urazowej z chirurgią ręki, ogólnej z chirurgią naczyniową, dziecięcej z traumatologią i urologią, plastyczną, intensywnej terapii, interny, zakaźny, dziecięcy z endokrynologią, rehabilitacji (neurologiczna, narządu ruchu, kardiologiczna).
Oddziały:
- chirurgii ogólnej
- chorób wewnętrznych
- pediatryczny
- chirurgii urazowo-ortopedycznej
- chorób zakaźnych
- ginekologiczno-położniczy
- intensywnej terapii
- chirurgii dla dzieci


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu, Centrum Chorób Wewnętrznych EL-VITA Sp. z o.o
ul. Zw. Jaszczurczego 22 83-300 Elbląg
tel.: 55 233 55 01
Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej EL-Vita Sp. z o.o. jest pierwszym w województwie warmińsko-mazurskim i jednym z pierwszych w Polsce szpitalem, który powstał jako spółka pracownicza. Właściciele jednostki są wszystkie pielęgniarki i lekarze w niej pracujący. W skład zakłady wchodzi Izba Przyjęć, Oddział Wewnętrzny, Intensywny Nadzór Kardiologiczny, Stacja Dializ oraz baza laboratoryjno-diagnostyczna.


Elbląski Szpital Specjalistyczny
ul. Komeńskiego 35 82-300 Elbląg
tel. 55 239 44 02, 55 239-44-44
Posiada certyfikaty jakości ISO PN – EN 9001: 2000 i ISO PN i ISO PN-EN 14001:1998
Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SP ZOZ jest zakładem II poziomu referencyjnego. Posiada 11 oddziałów szpitalnych: Anestezjologia i Intensywna Terapia, Chirurgia Ogólna, Chirurgia Urazowa i Ortopedia, Rehabilitacja, Okulistyka, Laryngologia, Ginekologia i Położnictwo z pododdziałem noworodków, Neurologia, Wewnętrzny, Psychiatria z pododdziałami leczenia nerwic A iB, Dermatologia. W szpitalu znajduje się także laboratorium radiologiczne, USG, laboratorium bakteriologiczne i analityczne, gabinet ECHO, EEG, etc.Oddziały:
- chirurgii ogólnej
- chorób wewnętrznych
- chirurgii urazowo-ortopedycznej
- otolaryngologiczny
- ginekologiczno-położniczy
- intensywnej terapii
- okulistyczny
- dermatologii
- neurologiczny