Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Elbląg, z siedzibą przy ulicy Łączności 1, 82-300 Elbląg, REGON: 170747715 – reprezentowaną przez Prezydenta Miasta.
Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz kontroli w oparciu o art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji