"Schetynówki"

5 października Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój  (edycja 2012)” na realizację projektu „Odnowa nawierzchni ul. Robotniczej w Elblągu – etap II”.
Projekt dotyczy odcinka ul. Robotniczej: od skrzyżowania z ul. Brzeską (bez tego skrzyżowania), do skrzyżowania z ul. Podgórną (bez tego skrzyżowania). Długość to 585 metrów.  Stanowi drugi etap przebudowy ul. Robotniczej.
Etap I został zrealizowany w 2010 r. również w ramach tego Programu (edycja 2008-2011)
i dotyczył przebudowy ul. Robotniczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Okrzei (bez tego skrzyżowania), do włączenia w tę ulicę ul. Browarnej i przebudowy ul. Jaśminowej i Brzozowej o łącznej długości 470,00 m.
Całkowita wartość projektu „Odnowa nawierzchni ul. Robotniczej w Elblągu – etap II” wynosi 1 720 000 zł, w tym dofinansowanie, o które ubiega się Gmina Miasto Elbląg - 516 000 zł.