Zbadają czas przejazdu

logo
ZKM w Elblągu informuje, że od 1 do 8 maja br. na wszystkich liniach tramwajowych komunikacji miejskiej w Elblągu będą prowadzone badania rzeczywistego czasu przejazdu pomiędzy poszczególnymi przystankami.

W związku z tym, w czasie prowadzenia badań mogą wystąpić kilkuminutowe rozbieżności w stosunku do zaplanowanego rozkładu jazdy.

Wyniki tych badań zostaną wykorzystane w celu dostosowania rozkładów jazdy linii tramwajowych do rzeczywistych warunków panujących w ruchu drogowym.

Szanowni pasażerowie - zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w swoich planach podróży w tym czasie (1 – 8 maja), możliwości wystąpienia kilkuminutowych przyśpieszeń lub opóźnień w kursowaniu tramwajów.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie odjazdy z pętli będą wykonywane zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.