Prezydent Elbląga Witold Wróblewski Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk

Dzisiaj w Ratuszu Staromiejskim odbyło się XXXII Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk. Podczas posiedzenia uczestnicy dokonali wyboru przewodniczącego, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia został Witold Wróblewski Prezydent Elbląga.

 

W skład nowego Zarządu wchodzą również:

I Wiceprzewodnicząca Zarządu
Joanna Zielińska – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdynia

II Wiceprzewodniczący Zarządu
Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Gdańska

Członek Zarządu
Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna

Członkini  Zarządu
Bożena Olszewska-Świtaj – Wójt Górowa Iławeckiego

Członkini Zarządu
Hanna Brejwo - Wójt Gminy Pszczółki

Członek Zarządu
Włodziemierz Siudek - reprezentant Miasta Ustka

Członek Zarządu
Krzysztof Hećman - Burmistrz Kętrzyna

Członek Zarządu
Winicjusz Sokół - Zastępca Burmistrza Braniewa

Podczas dzisiejszego posiedzenia delegaci przyjęli sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014, a także kierunki działań na rok bieżący.

Elbląg jest jednym z 48 samorządów należących do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk.