Szkoły na zdrowie

Zdrowie i edukacja są ze sobą nierozłącznie związane. Prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz dobre samopoczucie psychiczne i społeczne dziecka sprzyja dobrej dyspozycji do nauki, procesom koncentracji uwagi, myślenia, pamięci, przyswajania wiedzy, opanowaniu podstawowych umiejętności, motywacji do nauki i satysfakcji ze szkoły. Służy rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań. W Ratuszu Staromiejskim odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli elbląskich szkół, w tym szkół promujących zdrowie.

Uczeń głodny, chory, z obniżonym nastrojem, poczuciem lęku nie może dobrze funkcjonować w szkole. Różnorodne stany oraz zaburzenia zdrowia i rozwoju uczniów mogą być przyczyną lub zwiększyć ryzyko trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych. Powyższe argumenty przyczyniły się do wdrażania w szkołach programów promujących zdrowie. W Elblągu Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie posiadają cztery szkoły podstawowe: SP 4, SP 9, SP 12 i SP 19. W trakcie konferencji placówki te prezentowały swoje osiągnięcia. W spotkaniu wziął udział m.in. wiceprezydent Elbląga Bogusław Milusz, dyrektor Departamentu Edukacji Iwona Milulska. Konferencji towarzyszyły występy artystyczne przygotowane przez uczniów "zdrowych szkół". Gościom szczególnie przypadła do gustu inscenizacja wiersza "Rzepka" Jana Brzechwy, przygotowana przez Szkołe Podstawową nr 19. W holu ratusza zaprezentowano natomiast zdrową alternatywę dla czipsów, batonów i innych tego typu produktów, które niestety można wciąż znaleźć w wielu szkolnych sklepikach.

Obecnie w Polsce jest 3 026 placówek w sieci SZPZ. Szkoła Promująca Zdrowie jest to szkoła, w której pracownicy i uczniowie podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań. Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna m.in.:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom
  i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego
  i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły
  z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego
  i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch ten rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i  Komisja Europejska.