Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Elbląga

Miasto Elbląg opracowuje strategiczny dokument: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga”. Dokument, w skrócie nazywany PGN, zawierał będzie strategię działań oraz plan przedsięwzięć związanych ze zrównoważoną i niskoemisyjną gospodarką energetyczną miasta, uwzględniając uwarunkowania krajowej i europejskiej polityki klimatycznej, jak również czynniki lokalne, specyficzne dla miasta Elbląga.

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej przyczyni się do poprawy jakości powietrza, a także wzrostu bezpieczeństwa energetycznego, stwarzając warunki sprzyjające podwyższeniu jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Korzyścią z wykonania PGN, zarówno dla mieszkańców jak i przedsiębiorców, działających na terenie miasta, będzie możliwość skorzystania z dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na realizację przedsięwzięć powodujących zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery – w tym projektów termomodernizacji budynków, czy zastępowania paliw stałych odnawialnymi źródłami energii (np. pompami ciepła) oraz ekologicznymi nośnikami energii (ciepło sieciowe, gaz ziemny, energia elektryczna).

Plan gospodarki niskoemisyjnej opracowywany jest zgodnie z wytycznymi konkursu NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN).

Koszt realizacji projektu wyniósł 196 800 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności: 130 687,50 zł.

W związku z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Elbląga, Urząd Miejski w Elblągu wraz z Fundacją na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii zapraszają na otwarte spotkania informacyjne dla mieszkańców, zarzadców nieruchomości i przedsiębiorców dotyczące PGN oraz możliwości pozyskiwania środków na przedsięwzięcia z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej i obniżania szkodliwych emisji.

Spotkania odbędą się: w sali konferencyjnej A na poziomie: -1 Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu w dniach:

  • 30.03.2015 o godzinie 10:00 – spotkanie otwarte dla mieszkańców i zarządców nieruchomości
  • 31.03.2015 o godzinie 17:00 – spotkanie otwarte dla mieszkańców i przedsiębiorców

Z projektem dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/36200.