Przedsiębiorco, otwórz się na Skandynawię

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza Państwa do udziału w indywidualnych spotkaniach biznesowych z przedstawicielami firm ze Szwecji i Finlandii, które odbędą się w dniu 21 kwietnia 2015 r. w Elblągu.

 

Giełda kooperacyjna będzie towarzyszyć Konferencji „OTWARCI NA SKANDYNAWIĘ” organizowanej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. To już trzecia edycja przyjazdowej misji gospodarczej z krajów skandynawskich na Warmię i Mazury, w trakcie której 20 przedsiębiorców ze Szwecji i Finlandii będzie miało możliwość zapoznania się z potencjałem gospodarczym woj. warmińsko-mazurskiego oraz  nawiązania współpracy z przedsiębiorcami z naszego regionu.

Do udziału w giełdzie kooperacyjnej zapraszamy przede wszystkim przedsiębiorców działających w branżach:

- Spożywcza i rolno-spożywcza

- Drzewna i meblarska

- Turystyczna i jachtowa

- Budowlana, maszynowa i metalowa,

- IT/ICT

- Tekstylna

Na czym polega giełda kooperacyjna?

- Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym on-line określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, który chcieliby nawiązać,

- Dane zarejestrowanych firm na bieżąco umieszczane są w katalogu on-line na stronie giełdy,

- Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy,

W dniu 21 kwietnia 2015 r., przy ponumerowanych stolikach, odbywają się serie uprzednio zaaranżowanych 20-minutowych spotkań pomiędzy dobranymi w pary firmami. Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski.

Rejestracja profilu firmy: https://b2bharmo.com/OpenToScandinavia/index.php/en/users/register

Po wprowadzeniu danych, otrzymają Państwo link aktywacyjny - profil jest aktywowany w momencie kliknięcia na link. Po zalogowaniu się będą mieli Państwo możliwość dodania zdjęcia oraz edycji danych. Im szybciej dokonają Państwo rejestracji, tym większa liczba zagranicznych partnerów będzie miała możliwość zapoznania się z Państwa ofertą! Udział w konferencji i sesji B2B jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

Strona platformy b2b: https://b2bharmo.com/OpenToScandinavia/