Spotkanie z Radą Klastrów

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski spotkał się dziś z Elbląską Radą Klastrów. Spotkanie dotyczyło głównie możliwości podjęcia ścisłej współpracy samorządu z przedsiębiorcami i światem nauki.

- Chciałbym powrócić do idei złotego trójkąta. Zależy mi na tym, aby powstała platforma współpracy z przedsiębiorcami. Aby była ona nie tylko ciałem doradczym, ale również motorem wspólnych działań. Jestem bardzo otwarty na współpracę z Państwem, ponieważ tak naprawdę bez Was nic się nie zadzieje. To przedsiębiorcy tworzą rozwój. – podkreślał podczas spotkania Witold Wróblewski Prezydent Elbląga.

Zdaniem Prezydenta wśród najważniejszych zadań, które są do podjęcia wspólnie z przedsiębiorcami jest stworzenie oferty szkolnictwa zawodowego pod potrzeby lokalnego rynku pracy oraz przygotowanie się do pozyskania środków unijnych na rozwój elbląskich firm

- Moim marzeniem jest, aby wszystkie sektory, a nie tylko samorząd, uczestniczyły w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych i z pewnością będę te działania wspierał - zaznaczył Prezydent.

Podczas spotkania podniesiona została również kwestia większego wsparcia ze strony samorządu inwestorów rozpoczynających swoje przedsięwzięcia w naszym mieście. Ustalono również, że spotkania przedsiębiorców z Prezydentem będą odbywały się cyklicznie. Rozmawiano również o propozycji organizacji w Elblągu III Forum Gospodarczego, którego celem byłaby promocja gospodarcza regionu, elbląskich przedsiębiorców oraz współpracy samorządu, nauki i biznesu.

 

Elbląska Rada Klastrów reprezentuje obecnie około 150 przedsiębiorstw z Elbląga i regionu, które generują ponad 700 mln zł przychodów rocznie i zatrudniają ponad 2500 osób.