Od elblążan dla dowództwa 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej

Sztandar to znak polskich jednostek wojskowych, symbol tradycji, wierności, honoru i męstwa żołnierza polskiego. Jest szansa, że swój sztandar będzie również miało Dowództwo 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Dziś w Urzędzie Miejskim z udziałem Biskupa Elbląskiego ks. Jacka Jezierskiego, Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Wilka podpisany został akt zawiązania Społecznego Komitetu Organizacyjnego na rzecz ufundowania sztandaru.

Komitet ma formułę otwartą, do udziału w nim zostaną zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk miasta Elbląga. Jak napisano w akcie "...ufundowany przez mieszkańców Elbląga sztandar będzie wyrazem uznania dla dokonań pokoleń żołnierskich 16 Dywizji Zmechanizowanej na rzecz umacniania postaw patriotycznych i więzi ze społeczeństwem".

Uroczyste przekazanie sztandaru z udziałem fundatorów i mieszkańców miasta nastąpi w czerwcu 2015 roku.