Uczniowie ZSO nr 2 mają nową halę sportową

Zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2” - etap II. Zakres przedsięwzięcia obejmował między innymi budowę lekkiej hali łukowej z przekryciem namiotowym, zaplecza technicznego, szatniowo-sanitarnego, węzła co oraz wykonanie niezbędnych instalacji. Koszt budowy hali wyniósł 1 053 437 zł.

Zadanie było drugim etapem inwestycji. W ubiegłym roku przebudowane zostało asfaltowe boisko na boisko o nawierzchni z poliuretanu do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i tenisa oraz wykonano fundamenty pod jego zadaszenie.

- Cieszę się, że uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 doczekali się nowej hali, w której będą mogli trenować i rozwijać swoje sportowe zainteresowania.  To kolejny nowoczesny obiekt sportowy w naszym mieście – podkreśla Witold Wróblewski Prezydent Elbląga.

Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 1 443 575 złotych, z czego ponad 544 tys zł. pochodziło z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.