Spotkanie w sprawie zwalnianych pracowników firmy Polcotex

Prezydent Witold Wróblewski spotkał się dziś z przedsiębiorcami branży odzieżowej z terenu miasta i powiatu, którzy wyrazili chęć zatrudnienia pracowników likwidowanego zakładu produkcyjnego firmy Polcotex.

W spotkaniu z pracodawcami udział wzięli również: Wiceprezydent Jacek Boruszka oraz Dyrektor PUP w Elblągu Iwona Radej.

- Każde miejsce pracy w naszym mieście jest niezwykle ważne, dlatego bardzo serdecznie dziękuję Państwu oraz Pani dyrektor PUP, że włączyliście się w pomoc w zapewnieniu zatrudnienia tym zwalnianym pracownikom. Wielu z nich pracuje w tej firmie od bardzo dawna i z pewnością jest to dla nich bardzo trudna sytuacja. Jeżeli z naszej strony będzie potrzebna jakaś pomoc, to z pewnością możecie również na nią liczyć – deklarował podczas spotkania Prezydent Witold Wróblewski.

Na dzień dzisiejszy współpracę i zatrudnienie dla zwalnianych osób zadeklarowało 13 pracodawców, którzy oferują pracę nawet dla 74 osób.

- Zwolnienia obejmują grupę 67 osób, a więc dla wszystkich jest zabezpieczone ewentualne zatrudnienie. Chcielibyśmy również wiedzieć, czy planują Państwo skorzystać z jakichś form wsparcia oferowanych przez PUP w postaci staży, czy doposażenia stanowisk pracy, bo taką pomoc możemy Państwu zaoferować – podkreślała Iwona Radej Dyrektor PUP w Elblągu.

Podczas spotkania przedsiębiorcy zwracali również uwagę na braki kadrowe w branży odzieżowej

- W tej kadencji będziemy bardzo duży nacisk kładli na szkolnictwo zawodowe. Będziemy się starali stworzyć system kształcenia pod konkretne potrzeby naszego rynku pracy. Tego nie da się zrobić z dnia na dzień, ale będzie to naszym priorytetem i na ten cel będziemy chcieli pozyskać fundusze unijne-  zaznaczył Prezydent.

Pierwszym krokiem będzie wnikliwe rozpoznanie potrzeb naszych przedsiębiorców oraz inwentaryzacja bazy szkoleniowo – dydaktycznej.