Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Urząd Miejski w Elblągu zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru rewitalizacji, który zostanie objęty „Lokalnym programem rewitalizacji Elbląga 2020+”. Konsultacje prowadzone będą od dziś - 18 lutego do 4 marca 2015 roku.

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z materiałem „Lokalny program rewitalizacji Elbląga 2020+ - część II - wybór obszaru” oraz do zgłaszania swoich opinii i uwag za pomocą formularza konsultacyjnego. Materiał oraz formularz konsultacyjny dostępne są do pobrania na stronie www.elblag.eu/rewitalizacja w zakładce „Konsultacje”.

Wypełniony formularz konsultacyjny można przekazać:

•             drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

•             drogą korespondencyjną na adres: Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg,

•             osobiście pod powyższym adresem.

Bez rozpatrzenia pozostaną opinie i uwagi:

•             z datą wpływu po dniu 4 marca br.,

•             przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem uwag zgłoszonych podczas spotkania konsultacyjnego),

•             niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Jednocześnie informujemy, że 26 lutego 2015 r. o godz. 17.00 odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne na temat wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału.

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji to drugi etap prac nad „Lokalnym programem rewitalizacji Elbląga 2020+”. Jest to wynikiem zmiany podejścia do rewitalizacji w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej. Program rewitalizacji Elbląga powinien się zmienić i dostosować do nowych zasad i wytycznych. To niezbędne, aby w najbliższych pięciu latach Elbląg mógł starać się o kolejne pieniądze na rewitalizację. Według nowych założeń, lokalny program rewitalizacji powinien spełniać następujące warunki brzegowe: obejmować maksymalnie 20% powierzchni gminy, zamieszkanego przez maksymalnie 30% jej mieszkańców. W nowym programie większy nacisk położony zostanie na projekty miękkie, na które, w skali kraju zostanie przeznaczone 30% puli środków na rewitalizację.

Ważnym aspektem jest również to, że w nowej perspektywie rewitalizacja nie jest tożsama z termomodernizacją. Projekty termomodernizacyjne wpisane do programu rewitalizacji będą mogły być realizowane po wpisaniu ich do drugiego z opracowywanych programów tj. do planu gospodarki niskoemisyjnej.