Święto Służby Więziennej

Służba Więzienna
8 lutego 1919 roku w wydano dekret "w sprawie tymczasowych przepisów więziennych". Ten dokument powszechnie uważa się za początek więziennictwa w odrodzonej Polsce. Na pamiątkę tego wydarzenia obchodzone jest Święto Służby Więziennej. Areszt Śledczy w Elblągu swoją uroczystość obchodził właśnie dziś w sali kameralnej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych.

Najpierw wybrzmiał hymn państwowy, potem dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu ppłk mgr inż. Krzysztof Wojewoda przyjął meldunek o rozpoczęciu uroczystości.

Areszt Śledczy w Elblągu to blisko 100. funkcjonariuszy, prawie 300. osób osadzonych. Służba jest ciężka i nie polega tylko na tym, że izolujemy więźniów od społeczeństwa. Pracujemy również nad tym, aby w procesie resocjalizacji przygotować więźniów do życia na wolności - mówił dyrektor Aresztu

Choć praca Służby Więziennej często postrzegana jest właśnie jako zamknięta, odbywająca się za murami, to Areszt stopniowo zmienia ten stereotyp, otwiera się na lokalną społeczność i poprzez różne prace przywraca osadzonych tej społeczności. W tej chwili Areszt realizuje aż 31. programów resocjalizacyjnych, m.in. przeciwdziałania agresji czy uzależnieniu od narkotyków. Pracujący z osadzonymi starają się też wyposażyć ich w umiejętności społeczne tak potrzebne przy powrocie do codziennego życia. "Bądź ojcem" to program, który ma zacieśnić relacje osadzonych ojców ze swymi dziećmi. Ojcowie spotykają się ze swoimi pociechami, bawią się z nimi, uczą mozolnie rodzicielskich postaw. Innym charakter ma realizowany wspólnie z Komendą Miejską Policji w Elblągu program "Stracony czas". W ramach niniejszego programu Areszt odwiedzają elbląscy uczniowie, przyglądają się życiu więziennemu, rozmawiają też ze skazanymi, którzy opowiadają im swoje trudne nieraz historie. Osadzeni pracują też charytatywnie w wielu elbląskich instytucjach, m.in. w hospicjum, Domu Pomocy Społecznej "Niezapominajka", Lazarusie, Centrum Sportowo-Biznesowym, Fundacji Końskie Zdrowie, Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych. Jak wskazują funkcjonariusze, dzięki tego typu pracom osadzeni dokonują wielokrotnie ważnych przemian w swoim życiu.

Jak podkreślali awansowani funkcjonariusze - Areszt Śledczy z racji prowadzonych działań resocjalizacyjnych nie powinien kojarzyć się tylko z dźwiękiem zamykanych krat i brzękiem ciężkich kluczy.

Zebrani na uroczystości obejrzeli też film przygotowany przez jedną z elbląskich redakcji prezentujący codzienną służbę w elbląskim areszcie. Święto było również okazją do nadania odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe. Później przyszedł czas na podziękowania od instytucji współpracujących z Aresztem. Miasto reprezentował Bogusław Milusz wiceprezydent Elbląga, który przekazał życzenia dla funkcjonariuszy od prezydenta Witolda Wróblewskiego.

Część artystyczną przygotowali uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, z którą Areszt również współpracuje. Formalnie uroczystość zakończył - meldunek o zakończeniu uroczystości przyjęty, jak na początku, przez dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu ppłk mgr inż. Krzysztofa Wojewodę.

Służba Więzienna
Służba Więzienna
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW