Złoty trójkąt sznsą na rozwój

Wczoraj w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbyło się organizowane przez Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego oraz Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka spotkanie z przedstawicielami kilkudziesięciu elbląskich przedsiębiorstw dotyczące współpracy między biznesem, samorządem i jednostką naukowo – badawczą w ramach idei tzw. złotego trójkąta.

Wielokrotnie mówiłem o tym, że szansą na rozwój gospodarczy,  technologiczny i innowacyjny miasta i regionu możliwy będzie dzięki dobrej współpracy między tymi trzema sektorami. I na taką współpracę stawiamy, bo jestem przekonany, że przyniesie ona wymierne efekty dla nas wszystkich. Jest to szczególnie ważne z uwagi na rozpoczynającą się nową perspektywę finansową Unii Europejskiej. Musimy się dobrze wspólnie przygotować, aby w pełni wykorzystać tę szansę” – podkreślał Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Prezydent przypomniał, że pierwsze rozmowy na temat idei złotego trójkąta samorząd prowadził już w roku 2006.  Efektem tej współpracy jest pierwszy ośrodek wsparcia innowacyjności w naszym województwie - Elbląski Park Technologiczny, który jest jednym z elementów systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w Elblągu.

Prezydent przedstawił również uczestnikom spotkania programy, z których będzie można skorzystać w najbliższych latach. Zaznaczył również, że elbląski samorząd bardzo duży nacisk będzie kładł na szkolnictwo zawodowe.

"Pod potrzeby przedsiębiorców i uczelni wyższej również powinniśmy dobierać kierunki kształcenia w różnych zawodach, które będą potrzebne na rynku prac. W związku z tym musimy poznać Państwa potrzeby  w tym zakresie" — mówi Witold Wróblewski, Prezydent Elbląga.

Pierwsze rozmowy na temat współpracy między trzema sektorami wspominał również Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk

„Idea złotego trójkąta została zapożyczona ze szwedzkiego miasta zaprzyjaźnionego z Elblągiem. Pamiętam, jak rozmawialiśmy ze Szwedami w trakcie wyjazdów studyjnych, ale również podczas ich pobytu tutaj, o sukcesie tej koncepcji. Oni tak nam odpowiedzieli: „Uda wam się, jeżeli wszystkie trzy wierzchołki tego złotego trójkąta nie tylko będą miały do siebie pełne zaufanie, ale będą się kochać” – podkreślał Rektor.

Profesor zaprezentował również obszary współpracy uczelni z samorządem i przedsiębiorcami.  Dotyczą one między innymi: audytów technologicznych, akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, systemu praktyk studenckich, agend  naukowo – badawczych, stworzenia Centrum Jakości Zarządzania, czy walidacji kompetencji zawodowych.

Wczorajsze spotkanie zapoczątkowało cykl spotkań z przedsiębiorcami. Jeszcze w lutym planowane jest kolejne, podczas którego władze samorządu województwa szczegółowo zaprezentują możliwości pozyskiwania funduszy unijnych z RPO Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020.