Ostatnie pożegnanie

Na cmentarzu komunalnym Agrykola władze miasta województwa, powiatu oraz mieszkańcy Elbląga pożegnali śp. Tadeusza Grodziewicza - wieloletniego dyrektora Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji Elbląskiej ks. Józef Wysocki. W imieniu władz miasta śp. Tadeusza Grodziewicza pożegnał  Prezydent Elbląga Witold Wróblewski, który w mowie pożegnalnej podsumował Jego osiągnięcia i zasługi dla Elbląga.

 

- Przeniknięci głębokim żalem żegnamy dziś świetnego fachowca, niezwykłą osobę, która zawsze całkowicie oddana była swojej pracy.  Śp. Tadeusz Grodziewicz - z wykształcenia magister-inżynier, absolwent Politechniki Gdańskiej, całe życie zawodowe związał z Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, przechodząc w nim ścieżki kariery zawodowej poczynając od stażysty do stanowiska Dyrektora, które powierzono mu w lutym 1994 r. Był bardzo dobrym specjalistą i  menadżerem firmy otwartym zarówno na jej bieżące potrzeby, jak i na cele rozwojowe, strategiczne. W okresie Jego zarządzania zmieniło się  jej oblicze. Dzięki swojej determinacji i poświęceniu uczynił ją nowoczesną, efektywną, dobrze spełniającą swoje statutowe obowiązki. Za Jego kadencji inwestycje w elbląskiej oczyszczalni ścieków spowodowały doprowadzenie jakości ścieków do norm europejskich. To z Jego osobistej inicjatywy, EPWiK, wspólnie z Prezydentem Elbląga, rozpoczął starania o pozyskanie środków unijnych w ramach Programu ISPA na modernizację sieci wodociągowej w Elblągu. Efektem tych działań było sfinalizowanie dwóch kontraktów budowlanych realizowanych w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę pitną w Elblągu” finansowanych przez Fundusz Spójności. W sumie wykonano prace o łącznej wartości 97,5 mln zł z czego 54,2 pochodziło z Funduszu Spójności. Zadanie to, niezwykle istotne dla wszystkich mieszkańców miasta, obejmowało kompleksową modernizację oraz rozbudowę sieci wodociągowej w Elblągu łącznie z infrastrukturą w tym zakresie. Warto zaznaczyć, że tak duża i siłą rzeczy -  realizowana również w centrum miasta inwestycja - dzięki bardzo dobrej organizacji i realizacji pracy była, relatywnie mało, uciążliwa dla mieszkańców miasta.  Dla nas – elblążan -efekty pracy Dyrektora Grodziewicza i Jego zespołu oznaczają pewność zaopatrzenia miasta w wodę przez wiele lat...Ale Tadeusz to nie tylko Dyrektor. Odszedł od nas także – a może przede wszystkim szlachetny człowiek, społecznik, mecenas sztuki, zawsze otwarty na potrzeby drugiego człowieka. Był nieprzeciętnym człowiekiem, a jego szczególnym darem był łatwy kontakt z ludźmi. Zawsze życzliwy, wesoły, uśmiechnięty. Zarażał nas swoim optymizmem, każdemu służył koleżeńską radą i dla wszystkich miał dobre słowo – nawet w chwilach swojego cierpienia. Przez ostatnie lata, z zaciśniętym sercem, obserwowaliśmy Jego heroiczny bój z nieubłaganą chorobą. Wszyscy Mu życzliwi mieliśmy nadzieję, ze swą siłą charakteru, uporem i determinacją wygra i tę batalię. Niestety los tym razem wybrał inne rozwiązanie - zaznaczył Prezydent.

Śp. Tadeusz Grodziewicz za swoje zasługi został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie wręczyła Rodzinie Zmarłego Grażyna Kluge Wicewojewoda Warmińsko - Mazurski.
foto -  Michał Skroboszewski/Dziennik Elbląski