Spotkanie z przedsiębiorcami

Jutro (4 lutego) o godz. 12.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przy ul. Grunwaldzkiej 137 w Elblągu odbędzie się organizowane przez Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego oraz Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka spotkanie z przedstawicielami elbląskich przedsiębiorstw poświęcone omówieniu możliwości wspierania rozwoju gospodarczego,  technologicznego i innowacyjnego miasta i regionu poprzez zacieśnianie współpracy w ramach idei złotego trójkąta pomiędzy trzema sektorami: biznesem, samorządem i jednostką naukowo – badawczą.

Agenda spotkania:

12.00 – 12.10 – Powitanie gości przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka

12.10 – 12.40 – Wystąpienie Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego

12.40 – 13.10 – Wystąpienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka

13.10 – 13.30 – Dyskusja

13.30 – 14.00 – Zwiedzanie specjalistycznych laboratoriów PWSZ w Elblągu