Zmarł Tadeusz Grodziewicz dyrektor EPWiK

Z przykrością informujemy, że 29 stycznia zmarł Tadeusz Grodziewicz, wieloletni dyrektor Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Tadeusz Grodziewicz całe swoje życie zawodowe związany był z Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Przepracował w nim na różnych stanowiskach 39 lat. Przez ostatnie ponad 21 lat pełnił funkcję dyrektora. Za jego kadencji przeprowadzone zostały największe inwestycje dot. gospodarki wodno – ściekowej, w tym zrealizowany projekt „Zaopatrzenia w wodę pitną w Elblągu”, dzięki któremu  woda w mieście spełnia wymogi unijne.

Tadeusz Grodziewicz za swoje dotychczasowe zasługi odznaczony był Srebrnym Krzyżem zasługi oraz Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.