Spotkanie Miast Papieskich

Prezydent Witold Wróblewski wziął udział w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym prezydentów i burmistrzów "Miast Papieskich", które odbyło się w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Miasta papieskie to miejscowości, które odwiedził Jan Paweł II w trakcie swoich pielgrzymek do Polski. Jest ich łącznie 55. Samorządy te sprawują patronat nad Dniami Papieskimi, organizują okolicznościowe wydarzenia i wspierają kampanie społeczne.

W trakcie spotkania odbyła się prezentacja założeń wprowadzenia bonu opiekuńczo-wychowawczego, rozmawiano również o obozach formacyjnych dla stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, które w tym roku odbędą się w Rzeszowie i Ełku, oraz o organizacji Dni Papieskich. Tegoroczny XV Dzień Papieski będzie obchodzony pod hasłem „Jan Paweł II – patron rodziny” i z uwagi  na  ustanowienie roku 2015 rokiem św. Jana Pawła II przez Sejm RP ma być obchodzony w sposób bardzo uroczysty.

foto Konferencji Episkopatu Polski