W Elblągu o sprawach społecznych na szczeblu międzynarodowym

Przez dwa dni (15-16 września br.) Ratusz Staromiejski w Elblągu gościć będzie specjalistów z zakresu problematyki spraw społecznych i zdrowia. Do naszego miasta zawitają członkowie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia Związku Miast Bałtyckich z Łotwy, Estonii, Szwecji, Finlandii oraz kilku miast Polski. Elbląg jako gospodarza spotkania reprezentować będą m.in. Grażyna Kluge Wiceprezydent Elbląga, Barbara Dyrla Dyrektor Departamentu Społecznego oraz Wojciech Drozd Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia Związku Miast Bałtyckich.

Od 2011 r. Elbląg przewodniczy pracom Komisji, stąd też decyzja o spotkaniu delegatów właśnie w naszym mieście. Temat prac Komisji, którą kieruje dr Wojciech Drozd to "Seniorzy w mieście - polityka miast dla osób starszych".

Mam nadzieję, że doświadczenia zaprezentowane podczas obrad przez delegatów Komisji będą korzystnie wpływać na podniesienie jakości usług społecznych i zdrowotnych skierowanych do osób starszych. W sprawach społecznych warto korzystać ze sprawdzonych rozwiązań, które można adaptować na lokalnym gruncie. Elbląg jako gospodarz spotkania również przedstawi swoje problemy i rozwiązania dotyczące funkcjonowania w lokalnej społeczności osób starszych – stwierdza Grażyna Kluge Wiceprezydent Elbląga.

Związek Miast Bałtyckich (Union of the Baltic Cities) jest organizacją zrzeszająca miasta z dziesięciu państw położonych w regionie Morza Bałtyckiego: Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji i Szwecji. Związek został założony w Gdańsku z inicjatywy Polski w 1991 roku przez 32 miasta jako pierwsza szeroka platforma współpracy lokalnych władz regionu bałtyckiego. Związek Miast Bałtyckich zrzesza obecnie 108 miast z 10 krajów leżących na wybrzeżu Bałtyku.

Celem Związku jest rozwój międzynarodowej współpracy i wymiana doświadczeń, reprezentowanie interesów miast członkowskich wobec władz lokalnych, rządowych i europejskich oraz nawiązywanie bliższej współpracy z instytucjami Unii Europejskiej. Organami Związku Miast Bałtyckich są: Konferencja Generalna delegatów miast członkowskich, Prezydent Związku, Rada Wykonawcza składająca się z jednego miasta członkowskiego reprezentującego każdy kraj, Prezydenta i trzech Wiceprezydentów Związku. W Związku Miast Bałtyckich działają następujące komisje: współpracy gospodarczej, kultury, edukacji, środowiska, spraw społecznych i zdrowia, energii, równego statusu kobiet i mężczyzn, młodzieży, sportu, turystyki, transportu, planowania oraz grupa zadaniowa do spraw bezpieczeństwa lokalnego i porządku publicznego.