Święto pracowników socjalnych

Prezydent Elbląga Jerzy Wilk oraz wiceprezydent Marek Pruszak wzięli dziś udział w spotkaniu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Dzień ten jest szczególnym dniem nie tylko dla pracowników socjalnych, ale także dla wszystkich osób związanych z pomocą społeczną – pracowników jednostek samorządowych, niepublicznych, oraz wielu organizacji pozarządowych.

21 listopada, na mocy ustawy o pomocy społecznej, obchodzony jest dzień, w którym podkreśla się rolę i znaczenie pracowników służb społecznych. Z tej okazji prezydent Jerzy Wilk i wiceprezydent Marek Pruszak złożyli podziękowania pracownikom socjalnym za wysiłek i trud w niesieniu pomocy potrzebującym, za codzienną pracę na rzecz drugiego człowieka.

- Zawód, który Państwo wykonują, nie jest dla ludzi przypadkowych – podkreślał Marek Pruszak. -  Wymaga szczególnych predyspozycji, wiedzy i przygotowania,  a przede wszystkim życzliwości i poszanowania godności drugiego człowieka.

Życzenia Prezydenta Elbląga Jerzego Wilka

Z okazji Święta Pracownika Socjalnego proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje i podziękowania.

Swoje podziękowania i życzenia kieruję do wszystkich pracowników elbląskich placówek oraz służb niosącym pomoc i wsparcie osobom tego potrzebującym. Dziękuję za Waszą troskę, zaangażowanie i trud włożony w wykonywaną pracę. Szczególnie mocno doceniam Państwa cierpliwość i pasję, z jaką każdego dnia wykonujecie swoje obowiązki.

W tym szczególnym dniu, życzę Państwu wytrwałości w pokonywaniu trudności, wszelkiej pomyślności, szczęścia w życiu osobistym oraz satysfakcji i dalszych sukcesów zawodowych.