Termomodernizacja elbląskich szkół – cieplej i oszczędniej

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług
Mieszkańcy docieplonych bloków z wielkiej płyty wiedzą już, jak termomodernizacja pozwala zatrzymać ciepło w budynku i obniżyć rachunki za ogrzewanie. Podobny cel przyświecał gruntownej termomodernizacji sześciu placówek edukacyjnych na terenie Elbląga. W październiku br. zakończył się duży, trwający cztery lata projekt pn. "Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu".

Wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu Gmina Miasto Elbląg złożyła w 2010 roku. Od tamtego czasu termomodernizacji poddane zostały następujące obiekty:

- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług przy ul. Obrońców Pokoju 44 (rok 2010),
- Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Daszyńskiego 1 (rok 2010),
- Szkoła Podstawowa Nr 15 przy ul. Modlińskiej 39 (rok 2011),
- Gimnazjum Nr 9 przy ul. Browarnej 1 (rok 2013),
- Gimnazjum Nr 5 przy ul. Agrykoli 6 (rok 2013),
- Gimnazjum Nr 2 przy ul. Robotniczej 173 (rok 2014).

Dzięki realizacji projektu szkoły obniżyły swoje koszty funkcjonowania zmniejszając zużycie ciepła, poprawiona została także estetyka budynków.

gimnazjum nr 2
gimnazjum nr 5
gimnazjum nr 9
sp nr 1
sp nr 15


Zakres prac
W ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską, zrealizowane zostały w szkołach następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie kolorystyki elewacji, docieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, a także wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Z poszanowaniem zabytków
Ponadto na dwóch obiektach: Gimnazjum nr 5 oraz Gimnazjum nr 2 przy ul. Robotniczej należało wykonać prace renowacyjne, dzięki którym zabytkowe budynki zostały odrestaurowane z zachowaniem wytycznych konserwatorskich i odzyskały w ten sposób dawny blask. Przy okazji termomodernizacji Gimnazjum nr 2 odrestaurowany został piękny taras, gzymsy oraz rzeźby.

Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykola zyskało nową, czerwoną elewację, a na wieżyczkę szkoły wróciła po latach charakterystyczna iglica ze stalową konstrukcją, pokryta chromoniklowaną blachą. Odrestaurowano również zegar umieszczony na fasadzie budynku.

Przy okazji
Ponadto, ze środków własnych, w ramach zadań nieobjętych projektem, Gmina Miasto Elbląg wykonała tzw. roboty towarzyszące, czyli remonty i inne prace nie związane bezpośrednio z termomodernizacją, ale konieczne do wykonania ze względu na stan techniczny obiektów i potrzeby ich użytkowników.

W szkołach objętych projektem uczy się około 4000 dzieci i młodzieży z Elbląga oraz regionu elbląskiego, zatrudnionych jest tam około 400 pracowników (kadra nauczycielska, administracja, obsługa obiektów).

Termomodernizacja z perspektywy uczniów i nauczycieli
Dzięki zwiększeniu komfortu cieplnego stworzone zostały optymalne warunki do nauki i pracy dla użytkowników wszystkich sześciu szkół. W ramach promocji projektu zrealizowano także wśród uczniów modernizowanych szkół działania informacyjne, które mają na celu zwiększenie ich świadomości ekologicznej.

Efekt prawdziwie długofalowy
Termomodernizacja szkół ma również przynieść efekt długofalowy, tzw. cel horyzontalny projektu, którym jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście.

Koszt realizacji projektu wyniósł prawie 13,84 mln zł. Projekt dofinansowany został w kwocie 9,57 mln zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

ue

infrastruktura