Spis wyborców do wglądu

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) informujemy, że od 27 października 2014 r. do 10 listopada br. każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców sporządzonym w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Elblągu i Sejmiku Województwa Warmińsko–Mazurskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Elbląg zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Na pisemny wniosek o udostępnienie spisu wyborców informacji udziela:

Departament Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Elblągu
ul. Łączności 1
82 – 300 Elbląg
(budynek B – Ewidencja Ludności - stanowiska 1 - 4)