Święto nauczycieli, czyli życzenia i wyróżnienia

- Trudno znaleźć słowa, które byłyby odpowiednie, aby podziękować Państwu za poświęcenie i trud, które wkładacie w swoje piękne powołanie – stwierdził prezydent Jerzy Wilk podczas miejskiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Spotkanie władz miasta z elbląskimi nauczycielami odbyło się w Ratuszu Staromiejskim. W trakcie uroczystości prezydent zapewnił, że samorząd dokłada wszelkich starań, aby wspomagać placówki oświatowe.

- Na modernizację szkół przeznaczyliśmy 10 mln zł oraz 80 mln zł więcej niż wynosi subwencja oświatowa na zajęcia ponadprogramowe, m.in. na innowacje dydaktyczne, logopedię, gimnastykę korekcyjną – wyliczał prezydent.

W bieżącym roku oferta przedszkolna zwiększyła się o język angielski. Władze miasta wzmocniły też edukację matematyczną, samorząd zabezpieczył też środki na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

- W nowej perspektywie unijnej zabezpieczymy środki na dalsza modernizację obiektów szkolnych, bazy sportowej i doposażenie placówek w nowe technologie – zapewniał prezydent Elbląga Jerzy Wilk. – Nauczyciel potrzebuje przede wszystkim stabilnego zatrudnienia, dobrze wyposażonej bazy i godnej płacy – dodał. – A dzięki naszym regulacjom ochroniliśmy ponad 20 etatów nauczycielskich, nie licząc nowych, utworzonych w świetlicach i klasach pierwszych.

Ten rok był niezwykle udany dla elbląskiej oświaty także z uwagi na liczne osiągnięcia naszych uczniów. SP 21 miała np. największą liczbę laureatów w całym województwie. A Kinga Szczepaniak, uczennica Hanny Pietras z II LO, zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie biologicznej i trze miejsce na świecie.

- Wszystkim nauczycielom, pracownikom placówek oświatowych i Departamentu Edukacji dziękuję za codzienną pracę i życzę pogody ducha na każdy dzień – zakończył prezydent Elbląga Jerzy Wilk.

Dzień Edukacji Narodowej to okazja do podziękowań, ale i tradycyjnych nagród wręczanych przez prezydenta miasta.

W trakcie uroczystości 33 elbląskich nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek zostało wyróżnionych za osiągnięcia w pracy dydaktyczno–wychowawczej i opiekuńczej:

Dyrektorzy:

 1. Dorota Chechłowska, Przedszkole nr 21
 2. Anna Kotońska, Przedszkole nr 24
 3. Jolanta Piekarska, Szkoła Podstawowa nr 12
 4. Aleksandra Nieżurawska, Szkoła Podstawowa nr 19
 5. Iwona Statek, Gimnazjum nr 7
 6. Agnieszka Jurewicz, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 7. Sylwester Stanicki, IV Liceum Ogólnokształcące
 8. Barbara Ciechorska, Zespół Szkół Zawodowych nr 1
 9. Leszek Iwańczuk, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
 10. Krystyna Miezio, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
 11. Urszula Walentynowicz, Bursa Szkolna nr 4

Nauczyciele:

 1. Ewa Świderska - Garbecka, Przedszkole Nr 18
 2. Anna Kowalska, Przedszkole Nr 21
 3. Ewa Borkowska, Przedszkole Nr 24
 4. Małgorzata Barbara Stanecka, Szkoła Podstawowa Nr 4
 5. Ala Piotrowicz - Chont, Szkoła Podstawowa Nr 8
 6. Renata Borowiecka, Szkoła Podstawowa nr 12
 7. Joanna Grondecka, Szkoła Podstawowa nr 14
 8. Jakub  Jacek Haryński, Szkoła Podstawowa nr 15
 9. Anna Lewandowicz, Szkoła Podstawowa nr 16
 10. Kazimierz Stankiewicz, Szkoła Podstawowa nr 19
 11. Joanna Ewa Belewicz, Szkoła Podstawowa nr 21
 12. Małgorzata Katarzyna Cieślik, Szkoła Podstawowa nr 23
 13. Mariola Hajdukonis, Zespół Szkół nr 1
 14. Radosław Dmowski, Gimnazjum nr 7
 15. Grażyna Lucyna Bemnarek, Zespół Szkół Ogólnokształcących
 16. Hanna Grażyna Pietras, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 17. Jolanta Kawczyńska, IV Liceum Ogólnokształcące
 18. Andrzej Jacek Gołota, Zespół Szkół Mechanicznych
 19. Mirosław Szablewski, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1
 20. Magdalena Joanna Minkiewicz, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2
 21. Iwona Malewska - Danecka, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
 22. Anna Leibner, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

Ponadto nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni szkół i placówek oświatowych zostali w bieżącym roku wyróżnieni:

1)   Medalami Za Długoletnią Służbę (19 nauczycieli, w tym: 10 Medalem Złotym, Medalem Srebrnym  i 2 Medalem Brązowym),

2)   Medalem Komisji Edukacji Narodowej (30 osób, w tym 28 nauczycieli i 2 pracowników niepedagogicznych – sekretarzy szkół),

3)   nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (2 nauczycieli),

4)   nagrodą Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie (2 nauczycieli).

Galeria zdjęć