PWSZ w strategii Elbląga

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu już po raz 16 zainaugurowała rok akademicki. Do tej pory mury uczelni z dyplomem I stopnia (inżynier lub licencjat) opuściło blisko 8 tys. studentów.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/15 PWSZ odbyła się w poniedziałek. W uroczystości, na zaproszenie rektora uczelni, udział wziął m.in. prezydent miasta Jerzy Wilk.

- W najbliższym czasie będziemy kładli silny nacisk na rozwój badań naukowych, aby PWSZ z dydaktycznej stała się uczelnią dydaktyczno-badawczą – mówił podczas wykładu inauguracyjnego rektor prof.  Zbigniew Walczyk.

Znaczną część swojego wykładu prof. Walczyk poświęcił jednak nie planom uczelni. Gospodarz uroczystości narzekał, że od lat współpraca samorządu z uczelnią jest niedostateczna. Prezydent Jerzy Wilk zapewnił, że jest otwarty na współpracę z elbląską PWSZ, podobnie jak z innymi uczelniami wyższymi w Elblągu.

Okazuje się jednak, że nie do końca elbląska PWSZ jest marginalizowana przez samorząd. Prof. Zbigniew Walczyk uczestniczył np. w pracach na przygotowanie „Strategii Elbląga na lata 2014-2020+”, a znaczna część zapisów dotyczących szkolnictwa wyższego jest właśnie jego autorstwa. W dokumencie tym ujęto również kilka przedsięwzięć naukowo-badawczych, które planuje zrealizować PWSZ. Świadczy to o strategicznym podejściu do PWSZ.

Do końca ubiegłego roku studenci PWSZ mogli również korzystać na bardzo preferencyjnych warunkach z Centrum Sportowo-Biznesowego – uczelnia nie posiada własnej hali sportowej. Od tego roku, z racji mniejszej liczby studentów, uczelnia zrezygnowała z zajęć w CSB na rzecz hali sportowej w centrum Światowid.