Konsultujemy regulamin konsultacji

Od kilku miesięcy trwają prace nad regulaminem konsultacji społecznych w Elblągu. Zespół Konsultacyjny, utworzony w ramach projektu „Elbląg konsultuje”, zaproponował samorządowi elbląskiemu wstępny projekt takiego regulaminu. Projekt ten został poddany modyfikacjom przez ratusz i – przed postawieniem na sesji Rady Miejskiej w październiku – musi zostać poddany ostatecznym konsultacjom. Zapraszamy na otwartą debatę konsultacyjną, która odbędzie się 2 października br. (czwartek) o godz. 17.00 w Ratuszu Staromiejskim (sala -1).

 

W ramach kilku stolików poddamy analizie zapisy projektu dokumentu i wypracujemy wnioski, które zostaną skierowane do Urzędu Miejskiego.

Przypominamy, że w trakcie jednej z debat opracowaliśmy "Elbląski kodeks uczestnika konsultacji", dostępny na stronie: http://www.eswip.pl/media/Elblaski_Kodeks_uczestnika_konsultacji_2014.pdf


Anna Kazimierowska ESWIP