Przebudowa stadionu coraz bliżej

Przebudowa stadionu będzie realizowana etapami zgodnie z umową zawartą w marcu br. pomiędzy prezydentem miasta, władzami klubu Olimpia i kibicami
Jeszcze w tym tygodniu miasto ma ogłosić przetarg na wykonawcę stalowej trybuny stadionu przy ul. Agrykola. Na ukończeniu jest już dokumentacja dotycząca przebudowy betonowej trybuny od strony ul. Wspólnej. Przetarg, który wyłoni jej wykonawcę, zostanie ogłoszony na początku października.

Miłośnicy piłki nożnej w Elblągu od lat czekają na przebudowę obiektu przy ul. Agrykola 8. Z powodu ograniczeń finansowych, miasta nie stać było na kompleksowe rozwiązania w zakresie zmian w obiekcie.

Zgodnie z umową zawartą w marcu br. pomiędzy prezydentem miasta, władzami klubu Olimpia i kibicami, przebudowa stadionu będzie realizowana etapami. Od podpisania umowy minęło już kilka miesięcy, kibice nadal jednak nie widzą postępu prac na stadionie. Nie oznacza to jednak, że ten czas był stracony.

- W pierwszej kolejności trzeba było przygotować dokumentację projektową, niezbędną do rozpoczęcia robót budowlanych na stadionie przy ul. Agrykola – wyjaśnia Elżbieta Gieda, zastępca dyrektora ds. inwestycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg. – Ta dokumentacja jest już w większości przygotowana, obecnie przygotowujemy i prowadzimy procedury przetargowe na roboty.

W pierwszej kolejności powstanie zadaszona trybuna metalowa – obok już istniejącej.

- Jeszcze w tym tygodniu planujemy ogłoszenie przetargu na jej wykonanie, trybuna ta będzie gotowa do końca tego roku – informuje Elżbieta Gieda.

Drugim etapem będzie przebudowa łuku od strony ul. Wspólnej. Obecnie opracowywana jest dokumentacja przebudowy tej trybuny. Przetarg na wyłonienie wykonawcy zostanie ogłoszony na początku października. Przy okazji Elżbieta Gieda dementuje informacje rozpowszechniane na jednym z elbląskich portali internetowych:

- Stadion nie jest wpisany do rejestru zabytków, zabytkowym budynkiem jest jedynie Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykola – wyjaśnia zastępca dyrektora ds. inwestycji DRID. – Stadion jest obiektem leżącym w otoczeniu zabytku, a Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wydał nam pozwolenie na rozebranie betonowych łuków stadionu.

W ich miejsce powstaną nowe, proste i zadaszone trybuny oraz miejsca parkingowe. Prace na łuku od strony ul. Wspólnej ruszą jeszcze w tym roku, od strony Agrykola – w przyszłym.

Kolejnym z elementów przebudowy jest budynek klubowy, dla którego miasto dysponuje już ekspertyzą stanu technicznego budynku. Wynika z niej, że obiekt jest w stanie technicznym umożliwiającym jego rozbudowę i nadbudowę, dzięki czemu przyszły budynek klubowy będzie spełniał wymagania PZPN związane z zapewnieniem odpowiedniej ilości szatni, toalet, i innych koniecznych pomieszczeń.

Obecnie trwa również procedura wyłonienia wykonawcy systemu identyfikacji osób (SIO).

Pierwszy przetarg na wykonanie SIO, który ogłoszono w lipcu, zakończył się unieważnieniem z powodu braku ofert. Dzisiaj (15.09) został rozstrzygnięty drugi przetarg, niestety mimo wcześniejszego sporego zainteresowania ze strony firm, na przetarg nie wpłynęła żadna oferta. W tej sytuacji zostanie ogłoszony kolejny przetarg, jeśli i on nie zostanie rozstrzygnięty, wówczas miasto będzie mogło wybrać wykonawcę tych prac z wolnej ręki.