Nowy plac zabaw, progi zwalniające, zakup detektorów - więcej bezpieczeństwa

Doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie przedszkola przy ul. Karowej, zakup detektorów tlenku węgla, znakowanie nielegalnych kąpielisk, montaż barierek wygrodzeniowych przy szkołach, organizowanie spotkań, prelekcji, zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży, podczas których podejmowana będzie tematyka cyberprzemocy oraz walki z dopalaczami - to tylko niektóre działania, jakie podjęte zostały w tym roku w ramach Programu Bezpieczny Elbląg.Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które otworzył Prezydent Elbląga Jerzy Wilk podsumowano działania przeprowadzone w tym roku w ramach programu "Bezpieczny Elbląg". Przypomnijmy pełna nazwa programu brzmi Miejski program zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Jednak bardziej znany jest pod krótkim hasłem "Bezpieczny Elbląg", to program realizowany z powodzeniem w naszym mieście.


Nowy plac zabaw na terenie przedszkola przy ul. Karowej


Komisja ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa - zorganziowała spotkania, prelekcje, zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w naszym mieście. Podejmowana tematyka to m.in. cyberprzemoc, przeciwdziałanie uzależnieniom. Kolejnym zadaniem była organizacja miejskiego i wojewódzkiego turnieju BRD „Bezpieczne zachowanie się w lesie”.        

- W tym roku przekazaliśmy także kwotę 18,5 tys. złotych na doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie przedszkola przy ul. Karowej. Przegląd istniejącego placu zabaw wskazał, że jego stan techniczny nie jest zadowalający, dlatego znaleźliśmy środki na zakup nowych urządzeń - mówiła Dyrektor Departamentu Edukacji Iwona Mikulska.                                  

Rozmawiali o zagrożeniach związanych z dopalaczami


Komisja ds. Rodziny i Spraw Społecznych wspólnie z Komendą Miejską Policji i innymi służbami kontynuowała programy "Bezpieczny Senior" oraz "Dopalacze-oferta śmierci". Zorganizowała w ramach programu szkolenie na temat symptomów przemocy w rodzinie oraz przeprowadziła kampanię dotyczącą przeciwdziałaniu krzywdzenia dzieci.

Ogrodzenia przy placach zabaw, progi zwalniające przy szkołach oraz znakowanie nielegalnych kąpielisk

W roku bieżącym w ramach prac Komisji d/s Bezpiecznych Przestrzeni zdecydowano przeznaczyć środki finansowe w wysokości 50 tyś zł na montaż barier wygrodzeniowych sztywnych, które umożliwią bezpieczne dojście dzieci do szkół. Dodatkowo prezydent Jerzy Wilk zdecydował o przekazaniu dodatkowych środków w kwocie 50 tys. na to zadanie, co pozwoliło na zamontowanie ponad  530 m takich wygrodzeń.

Do tej pory, w roku bieżącym, udało się wykonać montaż wygrodzeń przy SP nr 19 na ul. Uroczej i częściowe odtworzenie zniszczonych barier na skrzyżowaniu ul Okrzei i Daszyńskiego. Inwestor  przebudowy CH Ogrody wykonał ponadto  na ul. Węgrowskiej przy SP nr 18  montaż  barier sztywnych i budowę progu wyspowego.

Do końca roku planuje się zrealizować wygrodzenia w następujących lokalizacjach:
•    ul. DASZYŃSKIEGO ( SP NR 1)
Przy wejściu do szkoły montaż dodatkowych  barier sztywnych
•    ul. MICKIEWICZA (SP NR 4)
Na  ul. Mickiewicza i na ul. Sochaczewskiej montaż nowych barier sztywnych
•    ul. RODZ. NALAZKÓW ( SP NR 9)
Na  ul. Odrodzenia (przy przejściu wzbudzanym) montaż barier sztywnych  
•    ul. ZAJCHOWSKIEGO ( SP nr 12)
Wzdłuż ogrodzenia szkoły (w miejscu obecnych słupków) montaż barier sztywnych  
•    ul. MIELCZARSKIEGO (SP Nr 14)
Przy wejściu do szkoły montażu barier sztywnych w miejscu wygrodzeń łańcuchowych
•    ul. SADOWA ( SP Nr 16)
Na  Al. Grunwaldzkiej i na  ul Sadowej montaż barier sztywnych
•    ul. Robotnicza  (Gimnazjum Nr  9)
Przy wejściach  na teren szkoły ( 2 bramki)  od ul. Robotniczej
•    ul. WYŻYNNA ( Gimnazjum nr 10 , SP nr 25)
Przy wejściu do szkoły  na ul. Wyżynnej w miejsce słupków montaż barier sztywnych.
•    ul. SAPERÓW ( Zespól Szkół Katolickich)
Przy wejściu do szkoły od  ul. Saperów w miejsce wygrodzeń łańcuchowych  montaż barier sztywnych.


Szczepienia psów

W dzisiejszym posiedzeniu komisji udział wziął także powiatowy lekarz weterynarii Jerzy Koronowski, który zwrócił uwagę na bardzo ważny problem szczepienia psów.

- Od kilku lat odnotowujemy spadek liczby szczepień, a ilość psów wzrasta. Niestety jesteśmy zmuszeni wysyłać zgłoszenia z wnioskiem o ukaranie właścicieli psów, którzy nie spełniają swojego obowiązku. Kontrola psów, które nie są szczepione wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi, nie wspominając już o skutkach, jakie niesie ze sobą pogryzienie przez nieszczepionego psa - mówił powiatowy lekarz weterynarii Jerzy Koronowski.

To tylko część działań, jakie podejmowane były przez poszczególne komisje w tym roku.