Spotkanie służb mundurowych - informacje z pierwszej ręki

spotkanie służb mundurowych z prezydentem
Przedstawiciele, w większości komendanci, Służby Celnej, Straży Granicznej, Policji, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej i Straży Pożarnej zgromadzeni w jednym miejscu, to znak, że odbywa się kolejne już z cyklu spotkań prezydenta Jerzego Wilka z przedstawicielami służb mundurowych. Tym razem do spotkania doszło w Departamencie Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych UM.

Spotkania służą lepszej koordynacji działań, przedstawieniu istotnych spraw z bieżącego funkcjonowania każdej z jednostek i ściślejszej współpracy z miastem w istotnych dla mieszkańców sprawach.

Straż Pożarna
W ocenie elbląskiej Straży Pożarnej lato minęło spokojnie. Strażacy prowadzili akcję kontrolną w placówkach związanych z letnim wypoczynkiem dzieci, a w tej chwili przymierzają się do kontroli w zakresie bezpieczeństwa przeciw pożarowego w elbląskich przedszkolach, drugim ważnym obiektem, który strażacy będą kontrolować, wraz z odpowiednimi zaleceniami, będzie Szpital Miejski. Elbląską Straż czeka również znaczne doposażenie, w tym i w nadchodzącym roku strażacy wzbogacą się m.in o nowy samochód gaśniczy, pompy i agregat wysokiej wydajności, lekki samochód ratownictwa wodnego i samochód ratownictwa chemicznego.

Żandarmeria Wojskowa
W okresie letnim jednostka prowadziła zajęcia z dziećmi z półkolonii, zabezpieczała uroczystości rocznicowe w Elblągu. Żandarmeria zabezpiecza również, w ramach swoich kompetencji, pobyt holenderskich lotników, którzy obecnie pełnią swoją służbę na lotnisku w Malborku. Część z holenderskiego personelu mieszka również w Elblągu.

Służba Celna
Działania Służby Celnej nakierowane są na kwestie związane z małym ruchem przygranicznym. Służba Celna odnotowuje duże zainteresowanie Rosjan polskim mięsem, które przez indywidualnych klientów kupowane jest w dużych ilościach. Służba Celna prowadzi również działania nakierowane na wykrywanie nielegalnych automatów do gry.

Straż Graniczna
Miasto mogło liczyć na udział Straży Granicznej w zabezpieczeniu miejskich imprez mijającego lata. Natomiast w swej podstawowej działalność Strażnicy zabezpieczają ruch w elbląskim Porcie. W związku z żeglugą po Zalewie Wiślanym strażnicy ujawniali przypadki przemytu, zdarzały się również pojedyncze przypadki sterników pod wpływem alkoholu.

Policja
Podobnie jak strażacy, elbląska Policja mijające lato uznaje również za spokojnie. Policjanci w sposób widoczny lub mniej widoczny zabezpieczali miejskie imprezy, m.in. Dni Elbląga czy ostatnie Święto Chleba. Wraz z początkiem września policjanci rozpoczynają akcje informacyjne w szkołach na temat bezpiecznej drogi do szkoły. Od 1 września odbyli już 36. spotkań w elbląskich szkołach. Policja, podobnie jak straż, wzbogaci się o nowe pojazdy (dwa osobowe i jedną furgonetkę). Policjanci prowadzą również działania wobec sprzedawców dopalaczy i starają się uświadamiać negatywne skutki ich zażywania elbląskiej młodzieży.

Straż Miejska
Straż Miejska znajduje się u progu organizacyjnych reform. Niezależnie od tych działań prowadzi swoje podstawowe działania. Jednym z nich jest pomoc osobom bezdomnym, wykrywanie koczowisk tych osób, przewożenie ich do noclegowni. We wrześniu strażnicy miejscy w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły" liczniej pojawili się w pobliżu szkół, zwracając uwagę w szczególności na bezpieczeństwo najmłodszych uczniów.