Szpital wojewódzki ponownie z certyfikatem!

certyfikat
Minister Zdrowia po raz szósty z kolei przyznał Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu Certyfikat Akredytacyjny w zakresie leczenia szpitalnego. Będzie on obowiązywał przez trzy najbliższe lata.

Przyznanie certyfikatu potwierdza spełnianie przez placówkę standardów akredytacyjnych dotyczących leczenia szpitalnego. To ponad 220 różnego rodzaju wymogów, jakie szpital musi spełniać w zakresie realizacji procesów diagnostyczno-terapeutycznych, opieki nad pacjentami czy też szeroko pojętego zarządzania placówką. Założeniem nadrzędnym procesu akredytacyjnego jest bezpieczeństwo pacjenta we wszelkich obszarach działalności szpitala.

Przyznanie Certyfikatu Akredytacyjnego poprzedziła skrupulatna, czerwcowa kontrola auditorów z krakowskiego Centrum Monitorowania Jakością w Ochronie Zdrowia. Miesiąc później pozytywna rekomendacja dla elbląskiego szpitala trafiła na biurko Ministra Zdrowia, który pod koniec sierpnia podjął decyzję o przedłużeniu posiadanego przez nas certyfikatu na trzy kolejne lata.

Elbląski szpital wojewódzki jest jedną z pierwszych placówek ochrony zdrowia w kraju, szczycących się Certyfikatem Akredytacyjnym w zakresie leczenia szpitalnego. Posiadamy go nieprzerwanie od roku 2000. Potwierdza to nasze wieloletnie, nieprzerwane starania o to, by zapewniać pacjentom coraz lepszą, coraz bardziej profesjonalną i skuteczną opieką. Jest dowodem ambicji i profesjonalizmu wielu zatrudnionych w szpitalu osób.

Anna Kowalska
rzecznik prasowy WSZ w Elblągu