Nie spalaj odpadów roślinnych!

Wczoraj, w późnych godzinach popołudniowych strażnicy miejscy patrolując okolice Góry Chrobrego i lasu Bażantarnia interweniowali w sprawie dużego zadymienia spowodowanego spalaniem pozostałości roślinnych.

Ognisko z odpadów zielonych urządzone było na terenie, gdzie dookoła znajdowały się drzewa, krzewy, trawy, naprzeciwko Parku Linowego.

- Było tak duże, że powstało zagrożenie pożaru – informuje Karolina Wiercińska, z elbląskiej straży miejskiej.

Strażnicy nie stwierdzili na miejscu osób odpowiedzialnych za spowodowanie tego zagrożenia. Na miejsce natychmiast wezwano Straż Pożarną, która zajęła się ugaszeniem kłopotliwego ogniska i zabezpieczyła teren posesji. W tej sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.

Zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych tylko w tedy, gdy nie ma selektywnej zbiórki tych odpadów. Uchwała elbląskiej Rady Miejskiej z 6 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg nałożyła na gminę obowiązek selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów zielonych ulegających biodegradacji. Odbywa się ona na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów, gdzie znajduje się ogólnodostępna kompostownia.

Pamiętajmy: kara za spalanie jakiekolwiek odpadów na terenie miasta - w tym zielonych - może wynieść nawet 500 złotych.