Ostrzeżenie dla przedsiębiorców

Prezydent Elbląga informuje przedsiębiorców, że dostarczane do nich wezwania z Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców z Warszawy dotyczące zapłaty 115 zł są bezpodstawne i nie mają uzasadnienia w obowiązujących przepisach.

Jedyną obowiązkową ewidencję działalności gospodarczej prowadzą organy samorządowe (Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie) a od 1 lipca 2011 r. – Minister Gospodarki. Aktualnie trwają prace zmierzające do przekazania całej istniejącej i aktualnej bazy danych przedsiębiorców do Ministerstwa.

Tak więc żądanie jakichkolwiek opłat przez Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców jest bezpodstawne.