Radni zdecydują o losie działek przy Lotniczej

Rozpoczęła się właśnie XXXA nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Na sali obecnych jest 24 radnych, którzy spotkali się w czasie wakacji by rozstrzygnąć losy nieruchomości położonej przy ul. Lotniczej. Warto wskazać, że radni już po raz trzeci będą głosować nad tym projektem przygotowanym przez prezydenta Jerzego Wilka. Pod głosowanie Rady poddane zostaną ponadto projekty uchwał dotyczące: udzielenia Muzeum Archeologiczno-Historycznemu w Elblągu bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej, zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląga na lata 2014-2029, a także zmian w uchwale Rady Miejskiej w Elblągu Nr XVII/462/2012 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie podziału miasta Elbląga na stałe obwody głosowania.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej
– DRUK Nr 1/XXXA
2) wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej
– DRUK Nr 2/XXXA
3) wyrażenia zgody na zbycie i udzielenie Muzeum Archeologiczno-Historycznemu w Elblągu bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej
– DRUK Nr 3/XXXA
4) wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej
– DRUK Nr 4/XXXA
5) wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej
– DRUK Nr 5/XXXA
6) wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej
– DRUK Nr 6/XXXA
7) wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej
– DRUK Nr 7/XXXA
8) wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej
– DRUK Nr 8/XXXA
9) wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej
– DRUK Nr 9/XXXA
10) wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej
– DRUK Nr 10/XXXA
11) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląga na lata 2014-2029
– DRUK Nr 11/XXXA
12) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014
– DRUK Nr 12/XXXA
13) zmian w uchwale Rady Miejskiej w Elblągu Nr XVII/462/2012 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie podziału miasta Elbląga na stałe obwody głosowania
– DRUK Nr 13/XXXA
4. Zakończenie obrad sesji