Od 4 sierpnia 2014 - korekty w rozkładzie jazdy linii nr 12

zkm
Informujemy, że od 4 sierpnia 2014 w rozkładzie jazdy linii nr 12 zostaną wprowadzone kilku minutowe korekty. Najważniejsza zmiana dotyczy odjazdów z ul. Warszawskiej, w dzień roboczy: - Kurs 15:31 przesunięto na 15:35,
- Kurs 16:17 przesunięto na 16:10.

Informacje na temat korekt można uzyskać pod numerem informacji ZKM – 55/ 235 55 00.

Poprawione rozkłady jazdy zostaną umieszczone na przystankach 1 sierpnia 2014 (piątek).

Zmiany zostały wprowadzone na wniosek pasażerów.