Uwaga utrudnienia na drodze

uwaga
W związku z podłączeniem rozbudowywanego Centrum Handlowego Ogrody do sieci ulic miejskich, od 10 lipca kierowcy muszą liczyć się z drobnymi utrudnieniami.

Wykonawca, firma budowlano drogowa MTM S.A. z siedzibą w Gdyni, planuje przystąpić do robót drogowych 10 lipca. W związku z tym nastąpi zmiana organizacji ruchu na odcinku ul. Ogólnej (od ul. Lubelskiej do Alei Jana Pawła II) oraz na ul. Węgrowskiej (od ul. Topolowej do ul. Płk Dąbka).

Na ul. Ogólnej zostaną zamknięte zewnętrzne pasy ruchu. Ruch w tym rejonie odbywać się będzie wewnętrznymi pasami ruchu przy zachowaniu przejezdności na skrzyżowaniu ul. Ogólnej z ul. Lubelską oraz z Al. Jana Pawła II. Natomiast na ul. Węgrowskiej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.

Utrudnienia na ul. Węgrowskiej będą trwały do połowy sierpnia 2014, a na ul. Ogólnej do połowy września.