Parkowanie wokół Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego - poznaj zasady

parking
W czwartek, 3 lipca, o godz. 6.00 uruchomiony zostanie całodobowy automatyczny system parkowania na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Wiązać się to będzie ze zmianami w organizacji ruchu drogowego na terenie szpitala. Za parkowanie aut powyżej 10 minut pobierane będą opłaty parkingowe. Aby ułatwić osobom korzystającym ze szpitalnych stref parkingowych, przez pierwszy okres funkcjonowania systemu przy wszystkich bramkach wjazdowych na teren szpitala dyżurować będą pracownicy spółki dzierżawiącej i obsługującej parkingi. Ich zadaniem będzie udzielenie kierowcom wszelkiej możliwej pomocy oraz informacji dotyczącej obsługi nowych urządzeń zainstalowanych na parkingu, tj. automatów wydających bilety parkingowe czy kas biletowych.

Parkowanie samochodów na szpitalnych parkingach do 10 minut będzie bezpłatne. Po tym czasie naliczane będą opłaty parkingowe wg zamieszczonego poniżej cennika:

Wjazd na podstawie biletu parkingowego

Do 10 minut od wjazdu (dotyczy klientów biletowych) - postój bezpłatny
Pierwsze 15 minut postoju - 0,50 zł
Rozpoczęta godzina powyżej 15 min. - 2,00 zł
Za 2-gą godzinę postoju - 2,50 zł
Za 3-cią godzinę postoju - 3,00 zł
Każda następna godzina powyżej 3 h - 2.00 zł
Każda rozpoczęta doba - 35,00 zł

Abonamenty
- Abonament miesięczny dla pracowników szpitala w wyznaczonych strefach parkowania - 40,00 zł
- Abonament miesięczny dla najemców lokali w zasobach usługowo-handlowych WSZ oraz pojazdów TAXI - 40,00 zł
- Abonament miesięczny w ogólnodostępnej strefie parkowania - 200.00 zł

Na wszystkich parkingach usytuowanych na terenie szpitala znajduje się aktualnie około 470. miejsc parkingowych. Ponad 100 z nich powstało w ostatnim czasie: 30 miejsc - przy nowo wybudowanym Bloku Operacyjnym, 74 - na nowym parkingu od strony ul. Kościuszki.

Anna Kowalska
Rzecznik prasowy WSZ w Elblągu