Uczennica II LO na Międzynarodowej Konferencji Ekologicznej w Niemczech

Anna Janeczek – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka  brała udział w międzynarodowej Konferencji Regionów Europy ds Środowiska ENCORE.


Spotkanie odbyło się w Schloss Hohenkammer koło Monachium. W konferencji uczestniczył Jarosław Słoma, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
ENCORE jest platformą regionalnych ministrów i liderów politycznych w Unii Europejskiej, odpowiedzialnych za środowisko, założoną w 1993 roku.


ENCORE służy politycznej współpracy pomiędzy regionalnymi ministrami ochrony środowiska. Zmierza do efektywnego wdrożenia polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, aby usprawnić zarządzanie środowiskiem i zrównoważony rozwój w regionach europejskich.


Po raz pierwszy przy okazji konferencji ENCORE odbyła się jednocześnie Konferencja Młodzieży. Licealiści z całej Europy w trakcie tygodniowych rozmów pracowali nad wspólnym przesłaniem dla polityków na temat zrównoważonego rozwoju, które zostało zaprezentowane uczestnikom konferencji podczas ceremonii inauguracji ENCORE 2014.


Centralnym punktem obrad były warsztaty z udziałem regionalnych ministrów i liderów politycznych, którzy debatowali nad aktualnymi problemami środowiskowymi Europy. Politycy mieli okazję przedstawić doświadczenia i przykłady dobrych praktyk stosowanych w ich regionach.


Na zakończenie nastąpiło tradycyjne ogłoszenie gospodarza następnej konferencji. Po raz kolejny ministrowie regionalni spotkają się w 2016 r. w Karyntii (Austria), która jednocześnie objęła współprzewodnictwo w sieci ENCORE. Tym samym zakończyła się kadencja regionu Drenthe (Holandia), który od tej pory pełnić będzie rolę Generalnego Sekretariatu, przejmując tę odpowiedzialność od województwa warmińsko-mazurskiego.]

żródło: http://portal.warmia.mazury.pl/pl/component/content/article/231-wrota-warmii-i-mazur/srodowisko/aktualnosci/2463-konferencja-regionow-europy-ds-srodowiska-encore