Straż miejską czeka reorganizacja

Radni na czwartkowej sesji odrzucili wniosek prezydenta Elbląga dotyczący likwidacji straży miejskiej. Za głosował jedynie klub Prawa i Sprawiedliwość. W tej sytuacji prezydent Jerzy Wilk zapowiedział gruntowną reorganizację tej służby.

Likwidację straży miejskiej prezydent Jerzy Wilk zapowiedział podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej. Jak wówczas tłumaczył, takie są oczekiwania mieszkańców, którzy źle oceniają pracę tej formacji. Nie bez znaczenia był również koszt utrzymania straży – ok. 1,2 mln zł rocznie.

- Straż miejska od lat ma zły wizerunek, przez długi czas skupiała się głównie na karaniu kierowców – mówił podczas czwartkowej sesji prezydent Jerzy Wilk. - To nie może być służba „zurzędniczała”, pracująca od poniedziałku do piątku, a w weekendy, gdy najwięcej się dzieje w mieście, strażników nie widać.

Prezydent zapowiadał, że część osób zatrudnionych w straży znajdzie zatrudnienie m.in. przy obsłudze miejskiego monitoringu. Z kolei strażnicy, którzy nabyli uprawnienia emerytalne – przejdą na zasłużoną emeryturę.

Przed przygotowaniem odpowiedniej uchwały w sprawie rozwiązania SM, prezydent zebrał wymagane opinie m.in. wojewody i komendanta wojewódzkiego policji – obie negatywnie oceniły projekt likwidacji tej służby.

Prezydentowi nie udało się także przekonać do swojego pomysłu większości radnych.

- Czy powstały przesłanki za likwidacją straży miejskiej? – pytała radna Maria Kosecka (PO). – Przed likwidacją powinna być restrukturyzacja tej służby. Nie zostały wyczerpane możliwości jej usprawnienia.

- Straż miała zapewni przestrzeganie ładu i porządku w mieście, później przerobiono ja na maszynkę do zarabiania na mandatach – mówił z kolei radny Sławomir Malinowski (Komitet Wyborców Witolda Wróblewskiego). – Zmiana filozofii jej działania byłaby wskazana.

Ostatecznie za likwidacją straży miejskiej głosowało tylko 10 radnych z PiS, przeciwko było 15 radnych z PO, SLD i KW Witolda Wróblewskiego.

- W tej sytuacji straż miejska zostanie przeorganizowana do końca tego roku – zapowiedział prezydent Jerzy Wilk.