Radni przeciwni podziałowi nieruchomości przy ul. Lotniczej

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni byli przeciwni zbyciu zabudowanej nieruchomości, położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 23 jako działka nr 38 o pow. 16,2237 ha oraz działka nr 20/1 o pow. 2,4276 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00089183/6. Uchwała zakładała podział geodezyjny terenu, celem wytyczenia samodzielnych nieruchomości, które miały być zbywane w drodze przetargu.

Przypomnijmy, że uchwała ta miała być procedowana już na poprzedniej, kwietniowej sesji Rady Miejskiej. Radni zdecydowali wtedy o przeniesieniu głosowania nad projektem tej uchwały i wskazywali na potrzebę ponownego zapoznania się z zapisami. Za przeniesieniem głosowania nad przedmiotową uchwałą opowiadali się wtedy radni z klubów PO, SLD i Klubu Witolda Wróblewskiego.

Dziś radni nie wyrazili zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości. Radni z klubu Platformy Obywatelskiej wskazywali, że podział działki, a potem ewentualna sprzedaż mniejszych, podzielonych działek może skutkować tym, że nabędą je podmioty, które nie będą zainteresowane prowadzeniem tam działalności ,a jedynie zakupem terenu w okazyjnej cenie. Radni Platformy wskazywali ponadto, że miasto powinno się nastawić raczej na partnerstwo publiczno-prywatne.

Z kolei radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości jak i prezydent Jerzy Wilk podkreślali, że uchwała ta daje jedynie możliwość podzielenia ogromnej nieruchomości na mniejsze działki, ewentualna sprzedaż poszczególnych działek i tak będzie wymagała zgody Rady Miejskiej. Prezydent Jerzy Wilk wskazywał ponadto, że są podmioty zainteresowane nabyciem mniejszych działek i stworzeniem tam hal produkcyjnych. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna też byłaby zainteresowana nabyciem działki w celu stworzenia laboratorium, niezbędnego do rozwoju jednostki.

W uzasadnieniu uchwały przygotowanej przez prezydenta Jerzego Wilka czytamy, że Gmina Miasto Elbląg jest właścicielem zabudowanej nieruchomości, położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej, oznaczonej jako działka nr 38 o pow. 16,2237 ha oraz działka nr 20/1 o pow. 2,4276 ha. Gmina Miasto Elbląg nabyła przedmiotową nieruchomość w dniu 15 maja 2013 roku od Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Warszawie. Wartość nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego do ww. umowy sprzedaży wynosiła 11.975.754 zł. Gmina Miasto Elbląg, po zastosowaniu obniżki, nabyła nieruchomość za cenę netto 4.124.075,40 zł.

Działka nr 20/1 położona jest w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Lotniczej w Elblągu, w którym oznaczona została symbolem IS - tereny specjalne. Działka nr 38 nie jest objęta ww. planem. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, użyteczności publicznej oraz zabudowa
przemysłowa.

Z uwagi na duży areał nieruchomości, zróżnicowaną funkcjonalność obiektów na niej posadowionych oraz występowanie w jej obszarze gruntów niezabudowanych, wskazanym jest przeprowadzenie podziału geodezyjnego, celem wytyczenia samodzielnych nieruchomości, które zbywane będą w drodze przetargu.

Wartość rynkowa poszczególnych nieruchomości zostanie ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym, po podjęciu przez Radę Miejską przedłożonego projektu uchwały.