Segregacja odpadów komunalnych po 1 lipca 2014 roku

Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przypomina, że 30 czerwca br. kończy się okres przejściowy dopuszczający stosowanie worków do segregacji odpadów w kolorach innych niż dopuszczone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Od 1 lipca br. do zbierania odpadów segregowanych w systemie workowym należy stosować worki, które swoją kolorystyką powinny odpowiadać następującemu przeznaczeniu:

a) Niebieski – na papier i makulaturę,

b) Żółty – na opakowania z tworzywa sztucznego lub metalu oraz pozostałych wielomateriałowych odpadów opakowaniowych,

c) Zielony – na opakowania ze szkła,

d) Brązowy – na odpady zielone i ulegające biodegradacji.

Prosimy o dostosowanie się do obowiązujących przepisów.

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz., 8 kwietnia 2014r., poz. 1513)