Media kłamią - Auschwitz był niemiecki

Prezydent Elbląga Jerzy Wilk oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Patria Nostra mec. Lech Obara zapraszają do uczestnictwa w konferencji pt. "Media kłamią - Auschwitz był niemiecki", która odbędzie się w środę, 25 czerwca o godz. 10:00 w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 (sala koncertowa). Spotkanie ma charakter otwarty.

Konferencja odbędzie się w ramach projektu "Pamięć, tożsamość i odpowiedzialność", który realizowany jest przez Stowarzyszenie Patria Nostra w siedzibą w Olsztynie, a prezydent Elbląga Jerzy Wilk jest współorganizatorem przedsięwzięcia. Podobne konferencje odbędą się także w dwóch innych miastach naszego regionu tj. w Olsztynie i Ełku.

 

Tematem każdego spotkania będzie kultura pamięci, sposoby jej "uprawiania" oraz mechanizmy jej ochrony. Tematyka ta będzie prezentowana w kontekście pamięci o ofiarach niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady oraz zagrożeń wynikających z fałszowania tej pamięci przez media zagraniczne. w ramach zadań Stowarzyszenie stawia sobie za cel szeroko pojętą edukację historyczną w tej materii.