Strefa płatnego parkowania

cennik

cennik
Od 1 września Strefa Płatnego Parkowania (SPP) w Elblągu powiększy swój zasięg, m.in. o Stare Miasto i parking na Placu Dworcowym. Parkomaty w nowych lokalizacjach zostaną uruchomione.


Strefa płatnego parkowania podzielona została na dziesięć sektorów. Zewnętrzne granice obszaru każdego z sektorów wyznaczają ulice - drogi publiczne:

Sektor I - zewnętrzna granica to: Aleja Tysiąclecia, ul. Rycerska, Giermków, Hetmańska.

Sektor II - zewnętrzna granica to ulice: Giermków, Rycerska, Plac Słowiański, Pocztowa, Aleja Armii Krajowej, 12 Lutego, Hetmańska.

Sektor III - zewnętrzna granica to ulice: Hetmańska, 12 Lutego, Generała Grota Roweckiego, Grobla Św. Jerzego, 3 Maja, Plac Grunwaldzki, Aleja Tysiąclecia.

Sektor IV - zewnętrzna granica to ulice: Aleja Tysiąclecia, Bulwar Zygmunta Augusta, Wałowa, Stoczniowa, Bożego Ciała, Robotnicza, Pocztowa, Plac Słowiański, Rycerska.

Sektor V - zewnętrzna granica to: Plac Grunwaldzki, ul. 3 Maja, Grobla Św. Jerzego, rzeka Kumiela.

Sektor VI - zewnętrzna granica to: Aleja Grunwaldzka, ul. Lotnicza, Plac Dworcowy.

Sektor VII - zewnętrzna granica to: Aleja Grunwaldzka, ul. Stefana Żeromskiego, Generała Józefa Bema, rzeka Kumiela.

Sektor VIII - zewnętrzna granica to ulice: Górnośląska, Nowowiejska, Wawrzyńca Pilgrima, Królewiecka, 12 Lutego, Generała Grota Roweckiego, Grobla Św. Jerzego, rzeka Kumiela.

Sektor IX - zewnętrzna granica to ulice: 12 Lutego, Teatralna, Robotnicza, Pocztowa, Aleja Armii Krajowej.

Sektor X - zewnętrzna granica to ulice: Teatralna, Królewiecka, Pułkownika Stanisława Dąbka, Brzozowa, Jaśminowa, Robotnicza, Teatralna.

W całej Strefie Płatnego Parkowania czas funkcjonowania został wydłużony – od 1 września opłaty za postój należy wnosić od godziny 9:00 do 18:00. Wyjątkiem są parkingi na Starym Mieście oraz na Placu Dworcowym – opłaty będą obowiązywały w godzinach 9:00 – 20:00.

Nowe przepisy, oprócz rozszerzenia obszaru Strefy Płatnego Parkowania wprowadzają nowe, progresywne stawki za postój na parkingach objętych strefą.

Czas postoju    Wysokość opłaty w złotych
Do 30 minut                       1,00
Za pierwszą godzinę             2,00
Za drugą godzinę                 2,40
Za trzecią godzinę                2,80
Za każdą kolejna godzinę po trzeciej godzinie parkowania    2,00

Nowym rozwiązaniem, bardziej korzystnym dla użytkowników parkingów, będzie wprowadzenie abonamentów kwartalnych oraz półrocznych. Ceny tych abonamentów,  w przeliczeniu na jeden miesiąc są niższe niż jednomiesięcznych odpowiedników.

Typ i rodzaj abonamentu
1.    abonament „G” miesięczny dla podmiotu gospodarczego i instytucji oraz zatrudnionych w nich osób, ważny w obrębie sektora siedziby podmiotu gospodarczego i instytucji z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu  -  50 zł
2.    abonament „G” kwartalny dla podmiotu gospodarczego i instytucji oraz zatrudnionych w nich osób ważny w obrębie sektora siedziby podmiotu gospodarczego i instytucji z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu - 130 zł
3.    abonament „G” półroczny  dla podmiotu gospodarczego i instytucji oraz zatrudnionych w nich osób ważny w obrębie sektora siedziby podmiotu gospodarczego i instytucji z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu - 250 zł
4.    abonament „A” miesięczny z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu ważny we wszystkich sektorach SPP - 75 zł
5.    abonament „A” kwartalny z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu ważny we wszystkich sektorach SPP - 200 zł
6.    abonament „A” półroczny z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu ważny we wszystkich sektorach SPP - 375 zł
7.    abonament „O” miesięczny "na okaziciela" ważny we wszystkich sektorach SPP - 100 zł
8.    abonament „O” kwartalny "na okaziciela" ważny we wszystkich sektorach SPP - 275 zł
9.    abonament „O” półroczny "na okaziciela" ważny we wszystkich sektorach SPP - 500 zł

Od 1 września dostępne będą również specjalne, bezpłatne abonamenty miesięczne „M” dla osób zamieszkałych w obrębie Strefy Płatnego Parkowania. Można je uzyskać w Biurze SPP po wypełnieniu stosownego wniosku i przedstawieniu dowodu osobistego potwierdzający zameldowanie w danym sektorze SPP (w tym także czasowe) oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu (pojazd musi być własnością lub współwłasnością osoby ubiegającej się o abonament) lub dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z umową kredytu lub leasingu pojazdu.
Kolejnym, nowym rozwiązaniem od września, będzie również karta „N+” - uprawniająca posiadacza do parkowania pojazdu poza miejscami wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych, bez konieczności wnoszenia opłaty. Karty  te będą wydawane na pojazdy przewożące lub kierowane przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.  Konieczne będzie jednak równoczesne wyłożenie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej za przednią szybę pojazdu.
Karty „N+” będą wydawane na okres obowiązywania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku zagubienia lub kradzieży Karty „N+” duplikat może być wydany tylko na ten sam pojazd. Aby uzyskać kartę „N+” należy wypełnić wniosek o wydanie karty oraz przedstawić następujące dokumenty do wglądu:
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy,
- prawo jazdy składającego wniosek,
- dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiona będzie karta „N+”,
- w przypadku osób nie będących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu samochodowego odpłatną umowę cywilno-prawną lub umowę użyczenia w formie aktu notarialnego dotyczącą pojazdu, na który ma być wydana karta „N+”, zawartą przez wnioskodawcę występującego o wydanie tej karty. Pojazd, mający przewozić osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, może stanowić własność, małżonka, opiekunów wstępnych, zstępnych albo rodzeństwa osoby niepełnosprawnej, lub opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej,
- kartę parkingową wydaną przez uprawniony organ,
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu schorzeń narządu ruchu lub schorzeń neurologicznych (kod niepełnosprawności R lub N).
Wszystkie rodzaje nowych abonamentów i karty „N+” będą wydawane od dnia 31 sierpnia w Biurze SPP, mieszczącym się w Centrum Obsługi Klienta przy ul. Czerwonego Krzyża 2, tel. 55 239 35 54. Zapraszamy!