Współpraca się opłaca

Z takim apelem prezydent Jerzy Wilk oraz przedstawiciele Elbląskiej Rady Klastrów zwrócili się do mikro przedsiębiorców podczas czwartkowego spotkania (12.06), które odbyło się w Ratuszu Staromiejskim.

 

W trakcie spotkania pracownicy Biura Obsługi Inwestorów przedstawili na jakiego rodzaju wsparcie mogą liczyć przedstawiciele biznesu z Elbląga – m.in. dotacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w kwocie nawet powyżej 20 tys. złotych, czy preferencyjne pożyczki. Prezydent z kolei zachęcał przedsiębiorców do udziału w targach gospodarczy w Kaliningradzie, które są doskonałą okazja do nawiązania współpracy. Miasto pomaga w zorganizowaniu pobytu i udostępnia miejsce wystawiennicze na stoisku. Szczegółowe informacje na temat oferty wsparcia przedsiębiorców można znaleźć na stronie www.inwestycje.elblag.pl.

W trakcie spotkania przedstawiciele Elbląskiej Rady Klastrów zachęcali mikro przedsiębiorców do zrzeszania się. W nowej perspektywie unijnej na lata 2014-20 tylko zrzeszenia przedsiębiorców mogą liczyć na dotacje unijne.