Konsultacje młodzieżowe

Młodzież to specyficzna grupa, większość z tych osób nie będzie zadowolona z kilkugodzinnej debaty. Nudne dla młodzieży będzie również siedzenie i wysłuchiwanie jakiegoś monologu, wykładu. Młodzi chcą działać! Chcą mieć wpływ na decyzję! Naszym zadaniem jest zapewnić młodzieży wpływ na decyzję, które dotyczą właśnie ich. Jak to zrobić?

Ostatnio bardzo często pojawia się hasło konsultacji społecznych. A co to właściwie jest? Jest to proces, w którym przedstawiciele władz (lokalnych, regionalnych, czy nawet centralnych) przedstawiają obywatelom swe plany, które związane są z aktami prawnymi, czy przedsięwzięciami dotyczącymi obywateli. Mają na celu uzyskanie opinii czy stanowiska na dany temat, informowanie o ostatecznej decyzji.

Młodzież to specyficzna grupa, które chce działać i nie chce, aby to starsi mieli wpływ na tematy, które dotyczą młodych. Jeśli będziemy konsultować z młodzieżą zapewnimy sobie ich zaangażowanie w sprawy, które ich dotykają oraz wypracujemy efektywne propozycje dla nich. Musimy pamiętać, że młodzież chce pracować na konkretach. Powinniśmy zadbać o to, by wiedzieli co dokładnie będziemy konsultować, w jaki sposób ich praca przełoży się na efekt. Jak rozmawiać z młodzieżą? Przede wszystkim językiem młodzieżowym, który jest konkretny. Młodzi ludzie nie lubią kiedy nie nazywa się rzeczy po imieniu.

Warto ustalić na początku konsultacji KONTRAKT, będzie to służyło ustaleniu wszelkich zasad, które będą obowiązywały w trakcie trwania na przykład spotkań. Jego treść zależy od grupy, może zawierać między innymi: zasadę czterech ścian (wszystko to, co jest powiedziane podczas spotkania zostaje tylko w pamięci uczestników i jest wynoszone na zewnątrz), szanowanie zdania innych osób – przecież każdy ma prawo do własnego głosu w danej sprawie.

Jakie narzędzia?
Narzędzia, które wykorzystamy w konsultacjach z młodzieżą powinny być przede wszystkim dla nich atrakcyjne. Większość z nich opisanych zostało w publikacji Sieci Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY - http://atomywsieci.pl/pliki/Narzedzie-do-konsultacji.pdf zapraszam do zapoznania się z nią.
Ja zaprezentuje tylko te najciekawsze i opiszę je pokrótce:

PUZZLE
1.    Przy wejściu do sali rozdaj uczestnikom kawałki wcześniej przygotowanych puzzli.
Wspólnie stwórzcie listę rzeczy, które młodzież otrzymuje z otoczenia (z systemu wsparcia).
Pytanie wspierające: Jakie dobre praktyki istnieją w województwie w tym obszarze?
2.     Zapisuj listę na flipcharcie.
3.     Następnie każdy uczestnik wybiera 3 najważniejsze dla siebie.
4. Ostatnim zadaniem grupy jest dojść do porozumienia, które umieścić na puzzlach jako najważniejsze.
Do czego służy narzędzie? do dyskutowania o dobrych praktykach
Czas trwania: do 1,5 h
Liczba osób: do 20
Potrzebne:  przygotowane puzzle

BURZA MÓZGÓW  1. Rozłóż zdjęcie obrazujące problem młodzieży z tego obszaru.
2. Poproś uczestników, by sami przygotowali listę rzeczy, które mogłyby pomóc tej osobie (z obrazka) w rozwiązaniu problemu.
Pytanie wspierające: Jakie dobre praktyki można czerpać z innych województw, regionów, państw, które sprawdziłyby się tutaj?
3. Rozwiązania przyczepiane są na linie.
4. Uczestnicy wspólnie dyskutują nad listą, która powstała dodając nowe pomysły.
5. Następnie każdy z nich dodaje swoje trzy punkty do rozwiązań, które mu najbardziej odpowiadają (w ten sposób powstaje hierarchia ważności rozwiązań).  Do czego służy? Do generowania pomysłów
Czas trwania: do 1,5 h
Liczba osób: do 20
Potrzebne: lina, taśma malarska, kartki a4 lub w dowolnym kształcie, punkty służące wyborowi priorytetów.

DRZEWO ŻYCZEŃ  1. Stwórz przestrzeń – zagospodaruj drzewo lub zrób fikcyjne drzewo
2. Tematyka może być różna, choć należy liczyć się z tym, że każdy napisze co
będzie chciał.
3. Istotną różnicą pomiędzy drzewkiem życzeń a skrzynią (opisywaną poniżej) jest fakt, iż przy drzewku każdy może przeczytać co jest napisane na innych kartkach, choć nadal zachowywana jest anonimowość. To zwiększa zaangażowanie uczestników, których ciekawość popycha chociażby do odwiedzenia drzewka.  Do czego służy? Do projektowania przyszłości, do angażowania uczestników w międzyczasie trwania innych zajęć
Czas trwania: do 1,5 h
Liczba osób: do 20
Potrzebne: kartki i markery, taśma klejąca, przestrzeń do zawieszania (np. drzewo).

Jeszcze raz zapraszam do zapoznania się z publikacjami, które znajdują się na stronie: www.atomywsieci.pl

Projekt jest realizowany przez Chorągiew Warmińsko-Mazurską Związku Harcerstwa Polskiego w partnerstwie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Siecią Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ewelina Dżugan, ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska