Wybory - dodatkowe miejsca na plakaty

Dodatkowe miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Plakaty można umieszczać na:

- płotkach rozdzielających torowiska tramwajowe na terenie Elbląga,
- słupach oświetleniowych będących własnością Urzędu Miejskiego w Elblągu

Zgodnie z art. 110 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnicy komitetów wyborczych, zamiar umieszczania materiałów wyborczych na płotkach rozdzielających torowiska winni uzgodnić ze  spółką Tramwaje Elbląskie w Elblągu przy ul. Browarnej 91  (tel. 55 239-69-00), zaś na słupach oświetleniowych -  z  Departamentem Zarząd Dróg UM pok. 220 (tel. 55 239-32-46).

Wszystkie materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą.