Współpraca Elbląskiej Rady Klastrów z PWSZ w Elblągu

 

4 czerwca 2014 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbyło się  posiedzenie Elbląskiej Rady Klastrów z przewodniczącym Tadeuszem  Sznazą na czele. Rada powołana została przez prezydenta Jerzego Wilka. W spotkaniu wziął udział  Rektor PWSZ w Elblągu  prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, dr inż. Stanisław Kwitnewski - dyrektor uczelnianego Centrum Transferu Technologii, dr Łukasz Żołędziewski - dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz dr Rafał Kućmański z Polskiej Kampanii Doradczej Sp. z o.o.

 


Spotkanie robocze  było poświęcone poszukaniu obszarów (tematów), w których członkowie klastrów mogą nawiązać  współpracę z Uczelnią.
W trakcie spotkania Rektor PWSZ w Elblągu zaprezentował Uczelnię, jej perspektywy oraz ofertę obszarów współpracy przedsiębiorstw z Uczelnią. Szczegółowo zostały przedstawione możliwości jednostek ogólnouczelnianych CTT  i AIP działających przy PWSZ w Elblągu. Przedstawiciele klastrów zaprezentowali swoje oczekiwania wobec Uczelni i wstępnie zakreślili obszary współpracy.


Współpraca przedsiębiorców z Uczelnią, która jest w trakcie poszerzania swojej działalności o działania badawczo-rozwojowe,  pozwoli im w przyszłości aplikować o fundusze  unijne w ramach programów operacyjnych w latach 2014-2020.


Obszary współpracy są bardzo różne, od fotografii cyfrowej, grafiki komputerowej poprzez specjalistyczne oprogramowania B2B, kształcenie i doradztwo zawodowe, zarządzanie zasobami ludzkimi na opracowywaniu innowacyjnych produktów, technologii kończąc.


Na zakończenie ustalono, że kolejne spotkania odbędą się już w węższych grupach roboczych już z udziałem konkretnych zespołów eksperckich.
W najbliższym czasie będzie podpisane porozumienie z Elbląską Radą Klastrów i z poszczególnymi klastrami lub przedsiębiorstwami w zależności od potrzeb, gdyż współpraca z Uczelnią może pomóc w uzyskaniu funduszy w którymś z Programów Operacyjnych, gdzie historia współpracy będzie wysoko punktowana.