Zakaz kąpieli – są już nowe znaki!

zakaz
Nowe znaki ZAKAZU KĄPIELI stanęły dziś w trzech lokalizacjach na terenie Elbląga. Mowa o miejscach, gdzie w sposób ryzykowny kąpią się elblążanie. Jeden znak stanął w rejonie mostu kolejowego w pobliżu ulicy Junaków, a dwa kolejne w okolicach tzw. ciepłej wody. Znaki mają przede wszystkim ostrzegać, ponieważ zakaz kąpieli oznacza - ZAKAZ KĄPIELI, a jego łamanie może wiązać się z utratą zdrowia lub życia.

Oznakowanie terenu przeprowadzili urzędnicy z Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego. Znaki są dobrze widoczne i pozostaje mieć nadzieję, że nie zostaną one zdewastowane, jak w poprzednich latach.

Prosimy również o zgłaszanie przypadków kąpieli w niedozwolonych miejscach Policji, Straży Miejskiej lub Miejskiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego (55/ 239 30 40). Nic jednak nie zastąpi zdrowego rozsądku, o który apelujemy do wszystkich w kontakcie z żywiołem, jakim jest woda.

zakaz
zakaz
zakaz
zakaz


Czytaj również artykuł: Zakaz kąpieli oznacza – ZAKAZ KĄPIELI!