Wybory – głosowanie przez pełnomocnika

Wyborcy, którzy  posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

Pełnomocnikiem może zostać osoba, która jest wpisana do stałego rejestru wyborców Elbląga lub osoba posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta lub innym pracownikiem Urzędu upoważnionym przez Prezydenta.

Aby udzielić pełnomocnictwa należy zgłosić taki zamiar najpóźniej do czwartku 29.09.2011 r. do Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:  55 239-34-73, 55 239-34-74, 55 239-34-76.