Zespół Szkół nr 1 w czołówce konkursu ZUO

W piątek 16 maja odbył się finał XVIII edycji Konkursu na selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych. Bardzo dobrze wypadły w nim szkoły wchodzące   w skład Zespołu Szkół nr 1. Gimnazjum nr 4 im. Zbigniewa Herberta zajęło II miejsce; otrzymało też 2 nagrody specjalne -  jedną od Fundacji  Reba  za wynik osiągnięty w zbiórce baterii, a drugą od Fundacji Recal za osiągnięcia w konkursie zbiórki puszek aluminiowych.


Sukces jest wypadkową działań gimnazjum na rzecz ochrony środowiska. Uczniowie i nauczyciele sukcesywnie wzbogacają swoją wiedzę na temat segregacji odpadów. Uczą się na zajęciach warsztatowych w ZUO, segregują nakrętki, makulaturę, baterie i puszki. Klasy wyróżniające się w szkolnym konkursie wyjeżdżają w nagrodę na wycieczkę dofinansowaną przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Elblągu.


Młodsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego również działają na polu ekologii. We wspomnianym konkursie zajęli III miejsce. Nauczyciele z SP 11 angażują swoich podopiecznych do działań z ekologii zgodnie z zasadą „Czego Jaś się nie nauczy …”. Za rok wszyscy wystartujemy w tym konkursie i na pewno osiągniemy porównywalny wynik.


Halina Dolna – koordynator ekologii Gimnazjum nr 4